COSMA (COS): Zawarcie umowy lock-up na akcje Emitenta - raport 12

Raport bieżący nr 12/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie ("Emitent", Spółka") informuje, że w dn. 8 sierpnia 2019 roku zawarł z największym akcjonariuszem Emitenta - spółką MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("MBF") umowę zobowiązującą akcjonariusza w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności wszystkich posiadanych przez MBF akcji Emitenta ("Umowa Lock-up").

Przedmiotem wzmiankowanej Umowy Lock-up jest 2.445.256 (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, co stanowi 37,62% udziału w głosach na Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 49,90% udziału w kapitale zakładowych Spółki ("Akcje"). Wszystkie Akcje objęte Umową Lock-up wprowadzone są do obrotu na rynku giełdowym NewConnect. Jednocześnie zarząd Emitenta przypomina, że identyczna umowa z MBF została zawarta 11 lipca 2018 roku, o czym Spółka informowała w RB ESPI 9/2018 w dn. 12 lipca 2018 roku. Umowa wygasła 11 lipca 2019 roku, wobec czego strony wykazały wolę do jej odnowienia.

Reklama

Na mocy Umowy Lock-up MBF bezwarunkowo zobowiązał się, iż w okresie jej obowiązywania nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie, ani w inny sposób nie przeniesie własności całości lub części Akcji, jak również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności na rzecz jakiejkolwiek osoby, chyba że zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności na taką czynność wyrazi Emitent. W przypadku naruszenia przez MBF zapisów Umowy będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Emitenta kary umownej w wysokości pięciokrotności wartości transakcji, jednakże nie mniej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Kara umowna, o której mowa powyżej będzie płatna bez protestu w terminie 30 dni od otrzymania przez MBF wezwania do jej uregulowania.

Niezależnie od powyższego Umowa zawiera klauzulę, iż MBF ma prawo do zbycia Akcji na rynku giełdowym NewConnect i nie będą stosowane wobec niego Kary umowne o jakich mowa powyżej, pod warunkiem, iż transakcyjna cena jednostkowa akcji wyniesie nie mniej niż 6,75 zł (słownie: sześć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) / sztukę. O dokonanych transakcjach spełniających ten warunek MBF będzie informować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Umowa Lock-up wiąże obowiązkami strony od dnia jej zawarcia do upływu okresu 12 (słownie: dwanaście) miesięcy, nie dłużej jednak niż do dnia wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od ogólnie obowiązujących zasad i reguł rynkowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-08Radosław MajdanPrezes ZarząduRadosław Majdan

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »