Reklama

NEWAG (NWG): Zawarcie umowy na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych

Raport bieżący nr 5/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki NEWAG S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę z Łódzką Koleją Aglomeracyjną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ("Umowa”).

Reklama

Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Spółkę na rzecz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. z o.o. ("Zamawiający”) 14 trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych ("EZT”) wraz ze świadczeniem usługi utrzymania EZT określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz Umowie.

Dostawa czterech EZT nastąpi w terminie 20 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, nie wcześniej jednak niż po upływie 19 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, a dostawa pozostałych dziesięciu EZT nastąpi w terminie 32 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Usługi utrzymania EZT świadczone będą do dnia 13 czerwca 2029 r.

Szacunkowa maksymalna wartość Umowy wynosi 217.047.774,27 zł netto, na co składa się wynagrodzenie za dostawę 14 EZT w wysokości 192.500.000,00 zł netto płatne proporcjonalnie za każdy EZT po jego dostawie oraz wynagrodzenie za świadczenie usługi utrzymania obliczane i płatne w trakcie świadczenia usługi utrzymania w stosunku do natężenia eksploatacji EZT przez Zamawiającego.

Spółka udziela gwarancji jakości na każdy dostarczony EZT na okres 36 miesięcy od daty dostawy, z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji dla niektórych komponentów EZT określonych w Umowie. Ponadto Spółka udziela gwarancji jakości na świadczone usługi utrzymania na okres do następnego przeglądu danego poziomu. Okres rękojmi za wady równy jest okresowi gwarancji.

Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, które służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w łącznej wysokości 5 % maksymalnej szacunkowej wartości Umowy brutto zł, na które składa się gwarancja bankowa (zabezpieczenie w zakresie świadczenia usług utrzymania) oraz gwarancja ubezpieczeniowa (zabezpieczenie w zakresie dostawy EZT). 70 % zabezpieczenia w zakresie dotyczącym dostawy EZT zostanie zwrócone po dostawie ostatniego EZT, a pozostała część zostanie zwrócona po wygaśnięciu rękojmi za wady. 70 % zabezpieczenia w zakresie dotyczącym usługi utrzymania zostanie zwrócone po zakończeniu świadczenia usługi utrzymania, a pozostała część zostanie zwrócona po wygaśnięciu rękojmi za wady.

Umowa przewiduje kary umowne z tytułu opóźnienia w dostawie EZT, niewykonywania i nienależytego wykonywania innych przewidzianych w umowie zobowiązań, odstąpienia od Umowy oraz wypowiedzenia Umowy w zakresie usług utrzymania z przyczyn leżących po stronie Spółki. Umowa nie przewiduje ograniczenia wysokości poszczególnych kar umownych. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych w umowie kar umownych.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-02-28Zbigniew KonieczekPrezes Zarządu
2017-02-28Józef MichalikWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »