Reklama

PAMAPOL (PMP): Zawarcie umowy na dostawy artykułów spożywczych pomiędzy PAMAPOL S.A. a spółką zależną MITMAR Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 9/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 43/2010, 1/2011,7/2011 oraz 8/2011 Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent), informuje, że w dniu 14 lutego 2011 roku pomiędzy Emitentem a MITMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie doszło do podpisania umowy na dostawy artykułów spożywczych (Umowa).

Na mocy Umowy PAMAPOL S.A. (Dostawca) zobowiązał się do wyprodukowania i dostarczenia na rzecz MITMAR Sp. z o.o. (Odbiorca) w okresie od 1 marca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. zupy pomidorowej z ryżem (artykuły spożywcze), które Odbiorca zobowiązany jest do dostarczenia na rzecz Agencji Rynku Rolnego w Warszawie (ARR) w ramach programu ,, Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej " w 2011 r.

Łączna wartość Umowy netto wynosi 9.710.831,85 zł. Odbiorca zobowiązuje w dniu podpisania Umowy do zapłaty na rzecz Dostawcy zaliczki w wysokości 5.924.604,05 zł netto, pozostałą cześć wartości Umowy Odbiorca uiści na rzecz Dostawcy w sześciu równych miesięcznych ratach.

Dostawy odbywać się będą partiami, w terminach i do miejsc przeznaczenia określonych szczegółowo w harmonogramie dostaw.

W Umowie przewidziano kary umowne na rzecz Odbiorcy w przypadku, gdy dostawa przewidziana w harmonogramie nie zostanie zrealizowana i Dostawca nie powiadomi Odbiorcy o jej anulowaniu w trybie wskazanym w Umowie, oraz gdy dostawa, która nie została przewidziana w harmonogramie zostanie zrealizowana - odpowiednio 1% wartości artykułów spożywczych planowanych do dostarczenia w ramach niezrealizowanej dostawy i 10% wartości dostarczonych artykułów nieprzewidzianych w harmonogramie.

Ponadto, jeżeli artykuły spożywcze nie spełniają wymogów zdrowotnych i jakościowych Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Odbiorcy kary umownej w wysokości 10% wartości wadliwych artykułów. W przypadku, gdy wyniki badań jakości wykażą powtórne występowanie wady jakościowej kara, którą będzie zobowiązany zapłacić Dostawca powiększona będzie o 5 punktów procentowych w każdym kolejnym przypadku wystąpienia tej wady.

Dostawca zobowiązany jest także do zapłaty na rzecz Odbiorcy kosztów przechowywania partii artykułów spożywczych w wysokości 2% wartości wadliwej partii dostarczonych artykułów spożywczych. W przypadku, gdy Dostawca nie dokona zapłaty powyższych kosztów przechowywania będzie zobowiązany do zapłaty Odbiorcy kary umownej w wysokości 2% liczonych od wartości netto wadliwej partii artykułów spożywczych.

W przypadku, gdy Dostawca nie dostarczy artykułów spożywczych w terminie i ilości wynikających z Umowy, Odbiorca obciąży Dostawcę kosztami zabezpieczenia przejętymi przez ARR w wysokości proporcjonalnej do wartości wadliwej partii gotowych artykułów spożywczych.

Odbiorcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Dostawca nie będzie mógł się z niej wywiązać , lub w przypadku rażącego naruszenia przez niego obowiązków z wynikających Umowy. W takim przypadku obciąży Dostawcę kosztami zabezpieczenia przejętego przez ARR.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
Krzysztof Półgrabia - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »