Reklama

ESSYSTEM (ESS): Zawarcie umowy na kompleksową modernizację oświetlenia na terenie zakładu NB Polska Sp. z o.o. w Namysłowie. - raport 19

Raport bieżący nr 19/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 17/2018 z dnia 10 października 2018 r. oraz nr 18/2018 z dnia

19 października 2018 r. dotyczących wyboru ofert ES-SYSTEM S.A. (Emitent, Wykonawca) w postępowaniach na kompleksową modernizację oświetlenia w trzech zakładach NB Polska Sp. z o.o. (Zamawiający), Zarząd Emitenta informuje, że dnia 26 października 2018 r. otrzymał od Zamawiającego jednostronnie podpisaną umowę i zawarł ją. Przedmiotem umowy jest kompleksowa modernizacja oświetlenia na terenie zakładu NB Polska Sp. z o.o. zlokalizowanego w Namysłowie (Umowa).

Reklama

Modernizacja obejmuje wymianę istniejącego oświetlenia na halach przemysłowych, pomieszczeniach technicznych, pomieszczeniach socjalnych, biurach oraz oświetlenia zewnętrznego. W zakres Umowy wchodzi wykonanie projektu oświetlenia dla wszystkich obiektów wraz z uzyskaniem wymaganych zgód/pozwoleń, dostawa oświetlenia i systemu do zarządzania oświetleniem, demontaż dotychczasowego oraz instalacja nowego oświetlenia dostarczonego w ramach Umowy, wykonanie niezbędnych testów i pomiarów całości systemu oświetleniowego, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz świadczenie usług gwarancyjnych.

W ramach Umowy Emitent udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot Umowy na okres 7 lat.

Wartość zawartej Umowy wynosi 5,31 mln zł netto. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do

31 grudnia 2019 r. Przy realizacji Umowy Emitent zakłada posiłkowanie się podwykonawcami co do prac elektroinstalacyjnych i projektowych.

Umowa zawiera zapisy dotyczące kar umownych m.in. w przypadku opóźnień w wykonaniu przedmiotu Umowy, naruszeń w zakresie wywiązywania się z obowiązku świadczenia usług gwarancyjnych, nieobecności w miejscu

i terminie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia przerwania produkcji na skutek awarii dostarczonego oświetlenia. Ponadto Emitent zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Emitent lub przez Emitenta wskutek okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. Umowa nie określa limitu kar umownych. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Zamawiającemu przez cały okres obowiązywania Umowy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w sytuacjach, gdy Emitent w sposób rażący nie wywiązuje się z Umowy pomimo wezwań Zamawiającego, część majątku Emitenta zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, lub zostanie złożony wniosek o upadłość Emitenta. Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego wypowiedzenia Umowy w przypadku niedotrzymania przez Emitenta ustalonych terminów zakończenia poszczególnych czynności przedmiotu Umowy. Zamawiający może również odstąpić od Umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-26 Radosław Wojciechowski Radca Prawny - Pełnomocnik

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »