Reklama

ENELMED (ENE): Zawarcie umowy na najem pomieszczeń w Centrum Handlowo-Usługowym ,,PROMENADA" w Warszawie - raport 35

Raport bieżący nr 35/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. informuje, że 18 grudnia 2012 roku zawarta została umowa z MD Poland I Sp. z o.o. na najem pomieszczeń w Centrum Handlowo-Usługowym ,,PROMENADA".

Wynajęta powierzchnia, ok. 1500 m2 przeznaczona zostanie na przychodnię wieloprofilową, siódmą placówką tego typu w Warszawie, która zostanie uruchomiona w 2014 roku.

Pomieszczenia zostaną przekazane Centrum Medycznemu ENEL-MED (,,Spółce") do dnia 10 stycznia 2014 roku. W związku z koniecznością przeprowadzenia prac adaptacyjnych celem dostosowania go do wymogów stawianych placówkom medycznym, Wynajmujący MD Poland I musi uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę, następnie przeprowadzić prace wykończeniowe i jeśli to będzie wymagane uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Pomieszczenia. Jednocześnie każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy najpóźniej 30 dni od daty uzyskania informacji o nieuzyskaniu pozwolenia na budowę, w przypadku nie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Reklama

Umowa najmu wchodzi w życie z dniem jej podpisania i zostaje zawarta na czas oznaczony 10 lat licząc od daty przekazania Pomieszczeń. Niniejsza umowa ulega automatycznemu przedłużeniu po upływie okresu dziesięcioletniego, na kolejny okres 10 lat pod warunkiem niezłożenia przez którąkolwiek ze Stron oświadczenia o braku woli jej przedłużenia na co najmniej 12 miesięcy przed upływem terminu dziesięciolecia.

Wykończenie placówki pod klucz według standardów Spółki wliczone jest w dziesięcioletni czynsz.

Czynsz najmu płatny będzie od dnia przekazania Pomieszczeń i wyniesie ok. 12.199.140 PLN brutto w okresie 10 lat obowiązywania umowy (czynsz podstawowy oraz opłaty eksploatacyjne).

Zabezpieczenie wykonania przez Spółkę zobowiązań wynikających z umowy stanowią Gwarancja bankowa albo Kaucja Gwarancyjna oraz uprawnienie do zablokowania pomieszczeń oraz dróg dojazdowych.

W terminie 90 dni od podpisania umowy Spółka dostarcza Wynajmującemu nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie Gwarancję o terminie ważności każdorazowo nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, opiewającą na kwotę gwarancji w wysokości nie niższej niż 80.257.50 EUR. Nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności Gwarancji, Spóła jest zobowiązana doręczyć Wynajmującemu nową Gwarancję. Powyższe zobowiązanie stosuje się przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku, w którym Spółka nie wykona lub wykona nienależycie zobowiązanie do doręczenia Gwarancji lub nowej Gwarancji, Spółka jest zobowiązana do wpłacenia na rachunek Wynajmującego tytułem Kaucji Gwarancyjnej kwoty na jaką powinna być wystawiona Gwarancja.

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
Adam Stanisław Rozwadowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »