Reklama

CNT (CNT): Zawarcie Umowy na roboty dodatkowe do znaczącej umowy

Raport bieżący nr 45/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 63/2011 z dnia 28 lipca 2012 roku "Energopol-Południe" Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje o powzięciu w dniu 17 lipca 2012 roku informacji o zawarciu ze Gminą Miastem Płock ("Zamawiający") Umowy na roboty dodatkowe do Umowy na wykonanie zadania pn. "Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)" na kwotę 573.500,00 PLN netto z terminem realizacji do dnia 30.09.2012 roku.

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę:

a) w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b) w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić usunięcie wady,

c) w usunięciu wad zgłoszonych w ramach udzielonej gwarancji lub w ramach rękojmi w terminie - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia Zamawiającego, przy czym kara umowna nie jest należna, gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie jest możliwe zakończenie i dokonanie odbioru.

Strona, która odstąpi od umowy, zobowiązana jest do zapłaty kary umownej

w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy, chyba że odstąpienie nastąpiło z przyczyny wywołanej przez drugą Stronę.

Łączne wynagrodzenie wynikające z Umowy Podstawowej i Umowy na roboty dodatkowe zwiększyło się do kwoty 12.806.320,00 PLN netto.

Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne.
Jacek Taźbirek - Prezes Zarządu
Piotr Jakub Kwiatek - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »