Reklama

ZAMET (ZMT): Zawarcie umowy na wykonanie, dostawę i zmontowanie konstrukcji stalowej mostu w Norwegii. - raport 2

Raport bieżący nr 2/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Zamet Industry S.A. ("Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 20 stycznia 2016 roku, umowy pomiędzy Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Wykonawca”) a PORR Polska Infrastructure S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026184 ("Zamawiający”), reprezentowaną przez PORR Norge Infrastructure zarejestrowaną w Oslo, mocą której Wykonawca zobowiązuje się wykonać, dostarczyć oraz zmontować konstrukcję stalową ustroju nośnego mostu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz montażem olinowania, w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego Rv5 Loftesnesbrui.

Reklama

Szacunkowe wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 17.000.000,00 zł netto (siedemnaście milionów złotych i 00/100 netto) i zostało ustalone jako iloczyn przewidywanej masy konstrukcji i wynagrodzenia za jednostkę masy. Ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie obmiaru masy konstrukcji i umówionego wynagrodzenia za jednostkę masy. Zamawiający będzie dokonywał płatności wynagrodzenia sukcesywnie, w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych, proporcjonalnie do zaawansowania robót.

Termin zakończenia realizacji umowy przez Wykonawcę został określony na listopad 2016 roku. Na dostarczoną konstrukcję oraz wykonane prace, Wykonawca udziela gwarancji jakości oraz rękojmi za wady, na okres 60 miesięcy od daty odbioru zadania inwestycyjnego przez Inwestora, przy czym przewidywany termin odbioru zadania inwestycyjnego przez Inwestora został określony na czerwiec 2018 roku.

Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca udzieli zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, na wartość 10% wartości brutto umowy, z terminem obowiązywania nie krótszym niż do czasu odbioru zadania przez Inwestora. Tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązań z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady, Wykonawca udzieli zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, w wysokości 3% brutto umowy, z terminem obowiązywania nie krótszym niż okres gwarancji jakości i rękojmi za wady. Umowa przewiduje możliwość obciążenia Wykonawcy przez Zamawiającego karami umownymi, których łączna wartość została ograniczona do wysokości 15% wartości brutto umowy. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, ale nie więcej niż do wysokości 100% wartości umowy.

Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym, udzielenia przez Inwestora zgody na udział Zamet Industry S.A. w realizacji zadania, w terminie najpóźniej 21 dni od daty złożenia przez Zamet Industry S.A. dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę w powyższym terminie. O spełnieniu bądź niespełnieniu powyższego warunku zawieszającego, Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla takiego rodzaju umów. Powyższa umowa nie spełnia kryterium umowy znaczącej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. jedn. Dz. U. 2014 poz. 133).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-01-20Jan SzymikWiceprezes Zarządu
2016-01-20Piotr JaroszProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »