AWBUD (AWB): Zawarcie umowy na wykonanie kompleksu handlowo-rozrywkowego Tkalnia w Pabianicach - raport 21

Raport bieżący nr 21/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent”) informuje, iż w dniu 18 czerwca 2018 roku pomiędzy "TKALNIA” Sp. z o.o. w Łodzi jako Inwestorem a Emitentem jako Wykonawcą została podpisana umowa, której przedmiotem jest wykonanie rewitalizacji terenów przemysłowych przy ul. Grobelnej 8 w Pabianicach polegającej na częściowej adaptacji budynków przemysłowych oraz budowie nowych budynków wraz z towarzyszącą infrastrukturą łącznie tworzących kompleks handlowo-rozrywkowy Tkalnia w Pabianicach w zakresie prac projektowych i robót budowlano-montażowych opisanych w umowie ("Umowa”).

Reklama

Zawarcie Umowy kończy negocjacje Stron prowadzonych na podstawie Listu Intencyjnego zawartego z Inwestorem w dniu 16 lutego 2018 r. Emitent informował o zawarciu Listu intencyjnego z Inwestorem w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. Nadto, Emitent informował o przedłużeniu prowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia Umowy w raporcie bieżącym nr 14/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. oraz w raporcie bieżącym nr 18/2018 z dnia 1 czerwca 2018 r.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 44.459.415,40 złotych (czterdzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta piętnaście złotych i 40/100), która podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług. Nadto, Emitent na mocy odrębnego porozumienia zawartego z Inwestorem i potwierdzonego w Umowie otrzyma dodatkowo kwotę 504.942,00 złotych netto (pięćset cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote i 00/100), która podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług z tytułu dopłaty za wykonanie pełnego wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego oraz przejęcie przez Emitenta odpowiedzialności za dokumentację na prace projektowe.

Wykonanie przedmiotu Umowy powinno nastąpić do dnia 23 marca 2019 r.

Emitent, na podstawie Listu, rozpoczął realizację prac projektowych, robót fundamentowych, ziemnych i odwodnieniowych, które będą obecnie kontynuowane po podpisaniu Umowy.

Umowa przewiduje kary umowne należne, miedzy innymi w przypadku zwłoki Emitenta w dotrzymaniu terminów Kamieni Milowych lub w przypadku zwłoki Emitenta w usuwaniu wad. Pomimo wystąpienia zwłoki w wykonaniu robót w zakresie niektórych terminów Kamieni Milowych, pod warunkiem nadrobienia przez Emitenta powstałego okresu opóźnienia i dotrzymania terminów pozostałych Kamieni Milowych i zakończenia wykonywania robót, Inwestor zwolni Emitenta z obowiązku zapłaty kar umownych w całości. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Emitenta, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Inwestor, Emitentowi będzie przysługiwać od Inwestora kara umowna w wysokości 3% wynagrodzenia netto należnego Emitentowi na podstawie Umowy. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie może przekraczać 10% wynagrodzenia netto należnego Emitentowi na podstawie Umowy. Zapłata przez Emitenta kar umownych za zwłokę, nie będzie mieć wpływu na możliwość dochodzenia przez Inwestora odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, lecz nie więcej niż do 50% wynagrodzenia netto należnego Emitentowi na podstawie Umowy.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Zawarcie przedmiotowej Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wysokość wynagrodzenia należnego Emitentowi zgodnie z Umową.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-18Michał WuczyńskiPrezes ZarząduMichał Wuczyński
2018-06-18Arkadiusz WiercińskiWiceprezes ZarząduArkadiusz Wierciński

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: wykonanie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »