Reklama

DSS (DSS): Zawarcie umowy na wykonanie odcinka C Autostrady A2 - raport 48

Raport bieżący nr 48/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. (Emitent, Spółka,) informuje, że w dniu 1 sierpnia 2011 r. konsorcjum w skład którego wchodzi Spółka (Lider konsorcjum) oraz BOGL a KRYSL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie oraz BOGL a KRYSL k.s. z siedzibą w Pradze (Wykonawca) zawarło umowę ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie (Zamawiający), której przedmiotem jest kontynuacja projektowania i wykonania robót budowlanych w zakresie Autostrady A2 od Strykowa do Konotopy na odcinku od km 411 +465,8 do km 431+500 (Umowa).

Reklama

Udostępnienie Wykonawcy placu budowy nastąpi w terminie 3 dni od podpisania Umowy. Zakończenie robót powinno nastąpić w terminie do dnia 15 października 2012 roku. Okres gwarancji wynosi 5 lat.

Wartość Umowy wynosi 615 mln złotych netto.

Kary umowne płacone przez Wykonawcę:

- za przekroczenie czasu na ukończenie robót, za każdy dzień zwłoki;

- z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- za niewykonanie każdej z wymaganych minimalnych Ilości wykonania w ustalonym terminie - za każdy dzień zwłoki

- za przekroczenie terminu przedłożenia: a) programu robót lub jego aktualizacji; b) raportu z wykonania prac; c) projektu umowy z podwykonawcą - za każdy dzień zwłoki;

- za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac albo niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac;

- za niezgłoszenie, zgodnie z Umową któregokolwiek z podwykonawców, za każdego niezgłoszonego podwykonawcę;

- za przystąpienie do prac bez zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, za każdy dzień do dnia przedłożonego zatwierdzonego projektu lub prowadzenia prac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;

- za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością, za każdy dzień stwierdzonych powyższych nieprawidłowości;

Kary płacone przez Zamawiającego:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Poza tym wysokość kar umownych i warunki na jakich zawarta została Umowa nie odbiegają od standardowych warunków na jakich zawierane są tego typu umowy.

Ponieważ wartości Umowy przekracza kwotę stanowiącą 10% kapitałów własnych Emitenta, należy ją uznać za umowę znaczącą.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§ 5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Jan Łuczak - Prezes Zarząd

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »