Reklama

AWBUD (AWB): Zawarcie umowy na wykonanie stanu „0” budynku „B” budynku wielorodzinnego mieszkalno – usługowego w tym garażu podziemnego jednokondygnacyjnego. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2018 r. pomiędzy PARTNER S.A. w Bielsku-Białej jako Generalnym Wykonawcą a Emitentem jako Wykonawcą, została podpisana umowa, której przedmiotem jest "kompleksowe wykonanie stanu "0” budynku "B” budynku wielorodzinnego mieszkalno - usługowego w tym garażu podziemnego jednokondygnacyjnego przy ul. Cybernetyki 15 w Warszawie” w ramach projektu prowadzonego przez Generalnego Wykonawcę polegającego na budowie zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w parterze, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną ("Umowa”).

Reklama

Za wykonanie przedmiotu Umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 9.965.000,00 złotych (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/00), które podlega powiększaniu o podatek VAT.

Wykonanie przedmiotu Umowy powinno nastąpić do dnia 28.11.2018 r.

W przypadku nie rozpoczęcia prac w terminie przez Emitenta została zastrzeżona kara umowna w wysokości 0,2% całkowitej kwoty wynagrodzenia, określonego w Umowie za każdy dzień zwłoki. Z tytułu zwłoki w wykonaniu prac w stosunku do poszczególnych zakresów robót i terminów określonych w harmonogramie robót została zastrzeżona kara umowna w wysokości 0,5% wynagrodzenia należnego za prace podlegające odbiorowi zgodnie z harmonogramem robót za każdy kolejny dzień zwłoki. Kara ta podlega anulowaniu w przypadku dotrzymania terminu końcowego robót zasadniczych. W przypadku wybudowania lokali o powierzchni mniejszej niż wynikająca z wymiarów poszczególnych pomieszczeń określonych w projekcie budowlanym i wykonawczym, została zastrzeżona kara umowna w wysokości wynikającej z iloczynu różnicy tej powierzchni oraz wartości m² powierzchni lokalu w budynku wielorodzinnym mieszkalno-usługowym według oferty Generalnego Wykonawcy na dzień wyliczenia kary umownej z tego tytułu. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie może przekraczać 17% całkowitego wynagrodzenia netto należnego Emitentowi na podstawie Umowy.

Umowa zastrzega uprawnienie Stron do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Zawarcie przedmiotowej Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wysokość wynagrodzenia należnego Emitentowi zgodnie z Umową.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-27Michał WuczyńskiPrezes ZarząduMichał Wuczyński
2018-06-27Arkadiusz WiercińskiWiceprezes ZarząduArkadiusz Wierciński

Dowiedz się więcej na temat: wykonanie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »