CNT (CNT): Zawarcie umowy nabycia nieruchomości stanowiących znaczące aktywa - raport 40

Raport bieżący nr 40/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna S.A. (dalej: "Emitent”, "CNT S.A.”) niniejszym informuje, że w dniu 22 kwietnia 2016 roku w wykonaniu zobowiązań wynikających z zawartej w dniu 14 kwietnia 2016 roku Warunkowej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 36/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku oraz wobec nieskorzystania przez Gminę Kraków z przysługującego jej prawa pierwokupu, Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Sosnowcu, KRS 0000611731 ("Spółka zależna”, "Kupujący”) zawarła z KCI S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000112631 ("Sprzedający”) umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na podstawie której Spółka zależna nabyła nieruchomości położone w Krakowie, dzielnica Krowodrza, obręb ewidencyjny nr 45, stanowiące działki o numerach ewidencyjnych nr 44/71 i 44/72 objęte KW numer KR1P/00086894/4, 44/81 i 44/87 objęte KW numer KR1P/00349155/4, udział wynoszący 5/6 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym nr 44/77 objętej KW numer KR1P/00532345/3, 273/1 objęta KW numer KR1P/00296605/7, 316/10, 316/11 oraz 316/12 objęte KW numer KR1P/00517671/6, 316/15 objęta KW numer KR1P/00525282/1, 316/6 objęta KW numer KR1P/00296604/0, udział wynoszący 1/2 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek gruntu o nr 44/83, 44/84 oraz 44/85 objęte KW numer KR1P/00526273/2 o powierzchni łącznej działek ponad 54 tys. m2, oraz prawa własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na ww. nieruchomościach ("Nieruchomości”) za cenę 62 mln PLN netto plus należny podatek VAT ("Umowa Nabycia”).

Reklama

W dniu zapłaty ceny Sprzedający dostarczy Kupującemu oświadczenia o zgodzie na wykreślenie hipotek i roszczeń obciążających nieruchomości.

Umowa Nabycia nie przewiduje kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez NBP, obowiązującego na dzień zawarcia umowy.

Emitent ani osoby wchodzące w skład jego organów zarządzających i nadzorujących nie pozostają ze Sprzedającym w żadnym stosunku powiązania i zależności.

Spółka zależna pozyskała środki niezbędne w celu sfinansowania Umowy Nabycia między innymi ze środków przekazanych Spółce zależnej przez Emitenta tytułem pokrycia wkładu pieniężnego.

Spółka zależna planuje zrealizowanie na nabytych Nieruchomościach inwestycji deweloperskiej w postaci budowy osiedla mieszkaniowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych w ramach realizowanej inwestycji.

Pozostałe warunki Umowy Nabycia nie odbiegają od standardów rynkowych charakterystycznych dla tego typu umów.

Kryterium uznania umowy i aktywów za znaczące jest przekroczenie 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-04-23Jacek TaźbirekPrezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »