Reklama

LABOPRINT (LAB): Zawarcie umowy nabycia udziałów - raport 11

Raport bieżący nr 11/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Labo Print S.A. (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2018 z dnia 10 września 2018 roku o zawarciu porozumienia inwestycyjnego dotyczącego nabycia udziałów oraz raportu nr 30/2018 z dnia 24 września 2018 roku o nabyciu udziałów, informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2019 roku została podpisana umowa nabycia (dalej Umowa) pozostałych 75 udziałów w W2P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dalej W2P).

Reklama

Ze względu na fakt, iż jeden z kluczowych klientów spółki córki W2P odmówił zapłaty należności handlowych znacznej wartości, przez co pogorszeniu uległa płynność tej spółki oraz zmniejszyła się planowana sprzedaż i wynik finansowy za 2018 rok, Strony porozumienia, o którym mowa w raporcie nr 29/2018, zgodnie oświadczyły o zmianie uzgodnień co do wysokości i sposobu zapłaty ceny za udziały, wyrażonych w niniejszym porozumieniu.

Zgodnie z treścią zawartej Umowy, Emitent kupuje 75 udziałów w W2P o wartości nominalnej 50 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 3.750 zł, za cenę 14.667 zł za jeden udział i 1.100.025 zł za wszystkie udziały. Cena płatna będzie środkami pieniężnymi w miesięcznych ratach od kwietnia 2019 roku do 31 lipca 2019 roku.

W Umowie Strony uzgodniły, iż własność nabywanych 75 udziałów oraz wszelkie związane z nimi uprawnienia i obowiązki, jak również obciążenia, przechodzą na Emitenta z dniem zapłaty całości ceny.

Tym samym, z dniem zapłaty całości ceny, tj. najpóźniej do 31 lipca 2019 roku, Emitent stanie się właścicielem 100 udziałów w W2P, stanowiących 100% udziału w kapitale oraz dających prawo do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników W2P, a zatem stanie się podmiotem bezpośrednio dominującym wobec W2P i pośrednio dominującym wobec spółki zależnej od W2P. O zapłacie całości ceny i przejęciu kontroli nad ww. spółkami Spółka poinformuje raportem bieżącym.

Ponadto strony Umowy uzgodniły, iż pod warunkiem odzyskania do 31 grudnia 2021 roku przez spółkę córkę W2P jakiejkolwiek części należności handlowej, o której mowa powyżej, cena za 75 udziałów ulegnie zwiększeniu o połowę wartości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą tej należności odzyskanej do 31 grudnia 2021 roku, a wszystkimi kosztami poniesionymi w związku z odzyskiwaniem należności. Wartość zostanie przeliczona na złote wg kursu średniego NBP, a jej zapłata nastąpi do 28 lutego 2022 roku.

Sprzedający udziały zobowiązał się ponadto do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Emitenta w zakresie sprzedaży produktów sprzedawanych przez Spółkę, począwszy od dnia zawarcia Umowy przez okres nie krótszy niż trzy lata.

Osoby reprezentujące spółkę:

• Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu

• Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »