Reklama

SWISSMED (SWD): Zawarcie umowy najmu przez spółkę zależną Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. - nowa przychodnia w Gdańsku - raport 6

Raport bieżący nr 6/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 10 lutego 2010 roku spółka zależna Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. ("Najemca") zawarła ze spółką Skwer Morena Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ("Wynajmujący") umowę najmu lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1.315 m2 oraz 20 miejsc parkingowych w hali garażowej ("Umowa") w budynku usługowo-biurowym, który Wynajmujący zobowiązał się wybudować w Gdańsku w dzielnicy "Morena". Budynek składać się będzie z czterech kondygnacji naziemnych oraz garażu podziemnego na ok. 57 miejsc parkingowych, przy czym całkowita powierzchnia budynku wynosić będzie 4.900 m². Skuteczność Umowy strony uzależniły od wybudowania przez Wynajmującego budynku w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 roku. W powyższym terminie Wynajmujący zobowiązał się również przekazać Najemcy lokale objęte przedmiotem Umowy.

Reklama

Spółka zależna Emitenta w najmowanej części budynku usługowo-biurowego zamierza otworzyć nową przychodnię rozszerzając tym samym działalność grupy kapitałowej Swissmed poprzez rozbudowę sieci przychodni. Wynajmujący ponadto zobowiązał się, że nie odda w najem pozostałej części budynku z przeznaczeniem na działalność medyczną. Łączny miesięczny czynsz najmu - należny Wynajmującemu począwszy od dnia protokolarnego przekazania Najemcy lokali użytkowych - strony ustaliły na kwotę 76.819,00 zł netto. Umowa została zawarta na czas oznaczony 10 lat, licząc od dnia protokolarnego przekazania lokali. Strony zastrzegły, że Najemca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym wypowiedzenie może zostać złożone najwcześniej po upływie 48 miesięcy, licząc od dnia przekazania lokali. Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy wygasa, jeżeli nie zostanie złożone Wynajmującemu przed upływem 72 miesięcy, licząc od dnia przekazania lokali. Zgodnie z art. 11.1 Umowy Wynajmujący złożył Najemcy nieodwołalną i niezmienną przez okres 30 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy, ofertę nabycia lokali oraz miejsc postojowych w hali garażowej na poniżej opisanych warunkach finansowych:

a/ cena 1 m² na parterze wynosi netto 12.800 zł,

b/ cena 1 m² na pozostałych kondygnacjach wynosi netto 6.600 zł,

c/ cena jednego miejsca parkingowego wynosi netto 20.000 zł.

W przypadku wygaśnięcia w/w oferty, Najemcy przysługiwać będzie prawo pierwokupu na warunkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym przez cały okres trwania Umowy.

Strony postanowiły, że w przypadku zwłoki w przekazaniu lokali, Wynajmujący zapłaci Najemcy karę umowną w wysokości 0,1% miesięcznego czynszu najmu netto za każdy dzień opóźnienia. Natomiast Najemca zobowiązał się zapłacić Wynajmującemu karę umowną w kwocie 0,1% miesięcznego czynszu najmu netto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu wszelkich prac adaptacyjnych w lokalach, niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku i lokali.

Kryterium pozwalającym uznać umowę za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych.
Roman Walasiński - Prezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »