Reklama

INTERBUD (ITB): Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo z Petro Development Sp. z o.o. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Generalny Wykonawca, Spółka) informuje, iż w dniu 4 lipca 2013 roku zawarł z Petro Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Inwestor, Zamawiający) umowę (Umowa) na wykonanie w ramach generalnego wykonawstwa wielorodzinnego budynku mieszkalnego Warszawie przy ul. Drzymały 13 (Budynek).

Reklama

Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Emitenta na zasadzie generalnego wykonawstwa wszelkich czynności niezbędnych do kompleksowej realizacji budowy Budynku zgodnie z dokumentację dostarczoną przez Zamawiającego, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Budynku oraz sporządzenie przez Emitenta projektów odpowiednio wykonawczego ściany szczelinowej oraz powykonawczego.

Całkowity okres realizacji wszystkich robót objętych Umową wynosi 17 miesięcy począwszy od dnia przekazania Generalnemu Wykonawcy placu budowy, co nastąpi do dnia 1 sierpnia 2013 r. Zgodnie z treścią Umowy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Budynku nastąpi do dnia 31 grudnia 2014 r.

Wynagrodzenie netto z tytułu wykonania przedmiotu ww. Umowy wynosi 8,7 mln zł netto.

Generalny Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakości za wady fizyczne robót i urządzeń odpowiednio na warunkach typowych dla prac stanowiących przedmiot Umowy, przy czym bieg terminów gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przez Inwestora.

W Umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych m.in. w przypadkach opóźnienia Emitenta co do terminu realizacji przedmiotu Umowy, opóźnienia w usunięciu w umownym terminie wykrytych usterek i wad oraz w przypadku nie usunięcia w umownym terminie wszystkich wykrytych usterek i wad. Ponadto w przypadku w przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron strona, która dała podstawę do odstąpienia od Umowy zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w wysokości 15% wartości Wynagrodzenia. Zgodnie z treścią Umowy wysokość wszystkich naliczonych kar nie może przekroczyć 15% wartości Wynagrodzenia. Jednocześnie, jeśli szkoda przekracza wysokość kary umownej, strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego.

Umowa przewiduje możliwość odstąpienia od jej postanowień:

- ze strony Generalnego Wykonawczy m.in. w przypadkach opóźnienia Inwestora w terminowej płatności faktur,

- ze strony Inwestora m.in. w przypadkach nierozpoczęcia realizacji robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo finansowego, niedostarczenia przez Generalnego Wykonawcę w określonym umownie terminie bankowej gwarancji dobrego wykonania kontraktu lub polisy ubezpieczeniowej lub w przypadku gdy zaległości Generalnego Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców przekroczą określoną umownie kwotę.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej wypowiedzenia, nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą Emitent przyjął 10 % kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-07-05Krzysztof JaworskiPrezes Zarządu
2013-07-05Jacek DrozdWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: oo

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »