Reklama

APATOR (APT): Zawarcie umowy o kredyt długoterminowy na zakup akcji spółki Elkomtech SA oraz umowy ustanowienia zastawu rejestrowego. - raport 17

Raport bieżący nr 17/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W dniu 19 marca 2014 r. spółka Apator SA ("Emitent”) zawarła umowę o kredyt długoterminowy z Bankiem Handlowym w Warszawie SA ("Bank”). Umowa dotyczy udzielenia kredytu do kwoty 100 mln zł, przeznaczonego na sfinansowanie nabycia 100% akcji Przedsiębiorstwa Wdrożeń Postępu Technicznego Elkomtech SA ("Elkomtech”) z siedzibą w Łodzi.

Kredyt został udzielony na okres pięciu lat i spłacany będzie począwszy od 31.12.2014 r. w dziewięciu półrocznych ratach kapitałowych. Oprocentowanie kredytu ustalane jest według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych powiększonej o marżę w wysokości 0,7% w stosunku rocznym. Naliczanie odsetek i ich płatność następować będzie w okresach kwartalnych.

Reklama

W ramach umowy o kredyt długoterminowy ustalono następujące zabezpieczenia:

- zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 60 mln zł ustanowiony na 1,8 mln akcji własnych Emitenta będących w posiadaniu spółki zależnej Apator Mining Sp. z o.o. (w przypadku spadku wartości zastawionych akcji do poziomu poniżej 45 mln zł i utrzymywania się tego stanu przez 14 kolejnych dni kalendarzowych Emitent będzie zobowiązany do uzgodnienia z Bankiem dodatkowego zabezpieczenia),

- zastaw rejestrowy na 100% akcji Elkomtech,

- hipoteka do kwoty 40 mln zł na nieruchomości Emitenta położonej w Ostaszewie z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

- zastaw rejestrowy na zbiorze środków trwałych do kwoty 15,6 mln zł z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

- poręczenie cywilno-prawne spółki Apator Powogaz SA do kwoty 100 mln zł.

W zakresie zobowiązań wynikających z umowy o kredyt długoterminowy zostały złożone przez Emitenta oświadczenia o poddaniu się egzekucji, w tym najwyższe do kwoty 120 mln zł.

Umowa o kredyt długoterminowy nie zawiera warunków, które odbiegają od powszechnie stosowanych dla umów kredytowych. Nie zawiera także postanowień dotyczących kar umownych oraz innych istotnych zastrzeżeń co do warunku lub terminu.

W dniu 18 marca 2014 roku spółka zależna Apator Mining sp. z o.o. zawarła z Bankiem umowę ustanowienia zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 60 mln zł na 1,8 mln akcji własnych Emitenta będących w jej posiadaniu.

Emitent posiada w spółce zależnej Apator Mining sp. z o.o. 100% udziałów.

Dane dotyczące akcji będących przedmiotem umowy zastawu rejestrowego:

- akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, notowane na GPW,

- wartość nominalna jednej akcji – 0,1 zł, łączna wartość nominalna 1,8 mln akcji – 180 tys. zł,

- wartość ewidencyjna 1,8 mln akcji wg stanu na dzień 31.12.2013 r. – 66,0 mln zł.

Kryteria istotności umów:

- umowa kredytowa została uznana za umowę znaczącą ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta,

- umowa ustanowienia zastawu rejestrowego dotyczy znaczących aktywów (akcji), których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bankiem i osobami nim zarządzającymi nie występują żadne powiązania.

Podstawa prawna:

(i) § 5 ust. 1. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

(ii) §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-03-19Andrzej SzostakPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »