Reklama

PLASTBOX (PLX): Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny oraz aneksów do umów kredytowych

Raport bieżący nr 48/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje, że w dniu 22 grudnia 2016 roku zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank):

Reklama

1. Aneks do umowy o współpracy z dnia 15 września 2014 r. (Aneks) na podstawie której Bank przyznał Spółce prawo do korzystania z produktów w ramach Linii (Limitu) do maksymalnej kwoty 11.070.000,00 zł (jedenaście milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 31 sierpnia 2017 roku (informacja o podpisaniu ww. umowy i późniejszych zmian została przekazana do publicznej wiadomości raportami bieżącymi nr 42/2014 z dnia 16 września 2014 r. oraz nr 25/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r.)

Na mocy postanowień Aneksu w szczególności:

a) zmianie uległa maksymalna kwota do wykorzystania przez Spółkę produktów w ramach Linii do kwoty 12.653.000,00 zł (dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);

b) wydłużono, do dnia 31 grudnia 2019 roku, okres w którym Spółka może korzystać z Limitu;

c) w ramach Limitu ustalono następujące Sublimity produktowe:

(i) sublimit na kredyty obrotowe o charakterze nieodnawialnym do kwoty 4.653.000,00 zł (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),

(ii) sublimit na kredyty obrotowe o charakterze odnawialnym do kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych),

(iii) sublimit na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych).

Zabezpieczenie spłaty należności Banku z tytułu ww. umowy stanowi:

a) hipoteka umowna łączna na będącej:

(i) w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 253/6 z obrębu 0012, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00101150/3;

(ii) w użytkowaniu wieczystym "PLAST - BOX APARTMENTS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 595/3 dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00016913/7;

(iii) w użytkowaniu wieczystym "PLAST - BOX APARTMENTS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego 17B, stanowiącej działkę numer 252/3, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00060337/8;

(iv) w użytkowaniu wieczystym w udziale 411/10000 "PLAST - BOX APARTMENTS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 546, z obrębu 0012, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00046535/2.

b) weksel in blanco, wystawiony przez Spółkę.

2. Aneks do Umowy Elektronicznej Zapłaty Zobowiązań Spółki zawartej w dniu 18 grudnia 2012 roku (informacja o podpisaniu umowy oraz późniejszych zmian została przekazana do publicznej wiadomości raportami bieżącymi nr 186/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku, nr 40/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku oraz 26/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku).

Zgodnie z podpisanym aneksem przedłużono okres obowiązywania ww. umowy wyznaczając dzień 30 kwietnia 2018 roku jako dzień całkowitej spłaty wynikających z niej zobowiązań.

3. Umowę kredytową o kredyt inwestycyjny w wysokości 8.200.000,00 zł (osiem milionów dwieście tysięcy złotych) na sfinansowanie modernizacji i rozbudowy zakładu produkcyjnego w Słupsku wraz z infrastrukturą.

Ostatecznym dniem spłaty należności z tytułu niniejszego kredytu jest dzień 31 maja 2022 r. Zabezpieczenie spłaty należności Banku z tytułu ww. umowy stanowi hipoteka umowna łączna na:

(i) będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk, przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 253/6 z obrębu 0012, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00101150/3;

(ii) będącej w użytkowaniu wieczystym "PLAST-BOX APARTMENTS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 595/3 oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością "PLAST-BOX APARTMENTS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00016913/7;

(iii) będącej w użytkowaniu wieczystym "PLAST - BOX APARTMENTS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego 17B, stanowiącej działkę numer 252/3, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00060337/8;

(iv) będącej w użytkowaniu wieczystym w udziale 411/10000 "PLAST - BOX APARTMENTS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 546, z obrębu 0012, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00046535/2.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-12-23Krzysztof Pióro Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »