Reklama

IZOSTAL (IZS): Zawarcie Umowy o Kredyt Obrotowy oraz Umowy o Ustanowienie Zastawu Rejestrowego z Bankiem Zachodnim WBK S.A. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W dniu 17 czerwca 2013 roku Izostal S.A. ("Spółka”, "Kredytobiorca”) powziął wiadomość o drugostronnym podpisaniu przez Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank”) z siedzibą we Wrocławiu Umowy o Kredyt Obrotowy oraz Umowy o Udzielenie Linii Gwarancyjnej, których łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Izostal S.A.

Umową o największej wartości jest Umowa o Kredyt Obrotowy, na mocy której Bank udziela Kredytobiorcy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 3.000 tys. EUR (co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy stanowi 12.695 tys. PLN), z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Reklama

Zgodnie z Umową o Kredyt Obrotowy Spółka będzie mogła korzystać z kredytu w terminie do 25 maja 2014 roku.

Termin spłaty kredytu upływa dnia 26 maja 2014 roku.

Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce EURIBOR powiększonej o marżę Banku.

Zabezpieczenie Umowy o Kredyt Obrotowy stanowi zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych i materiałów do produkcji stanowiących własność Izostal S.A. o wartości 20.000 tys. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

Pozostałe warunki finansowe udzielonego kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Spółka uznaje w/w umowy za znaczące, ponieważ łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Izostal S.A.

Łączna wartość umów zawartych przez Spółkę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. wynosi 16.695 tys. PLN.

Ponadto w dniu 17 czerwca 2013 roku Spółka powzięła wiadomość o drugostronnym podpisaniu przez Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank”) z siedzibą we Wrocławiu Umowy o Ustanowienie Zastawu Rejestrowego na podstawie której Spółka ustanawia na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych i materiałów do produkcji na kwotę 20.000 tys. PLN. Przedmiotowy zastaw stanowi zabezpieczenie Umowy o Kredyt Obrotowy, o której mowa wyżej. Łączna wartość wg cen ewidencyjnych zastawianych rzeczy ruchomych na dzień podpisania umowy zastawniczej wynosi: 20.000 tys. PLN.

W ślad za podpisaną umową zastawniczą zostanie dokonany właściwy wpis do sądowego rejestru zastawów.

Zastaw rejestrowy ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu zawarcia umowy zastawniczej, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości.

Według wiedzy Spółki pomiędzy Izostal S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Bankiem Zachodnim WBK S.A., na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-17Marek Mazurek Prezes Zarządu
2013-06-17Marek MathejaProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »