PROTEKTOR (PRT): Zawarcie umowy o limit kredytowy - raport 50

Raport bieżący nr 50/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna, z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Lublin- Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000033534 ("Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 24 września 2018 r., Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (KRS nr 0000005459) umowę wieloproduktową, na mocy której Spółce przyznany został odnawialny limit kredytowy w maksymalnej wysokości 12.000.000,00 PLN. Limit ten ma być przeznaczony na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki, a w szczególności na refinansowanie kredytów obrotowych, kredytu obrotowego w rachunku bieżącym oraz pożyczki hipotecznej udzielonych uprzednio Spółce przez mBank S.A.

Reklama

W wyniku zawarcia przedmiotowej umowy Zarząd Emitenta spodziewa się pozyskania dodatkowego finansowania zewnętrznego w kwocie około 1.800.000,00 PLN oraz spadku raty kapitałowej z 400.000,00 PLN miesięcznie obecnie do 220.000,00 PLN miesięcznie. Zmniejszenie rat kapitałowych i wzrost finansowania zewnętrznego przyczyni się do poprawy sytuacji gotówkowej Emitenta. Nowa umowa oznacza wydłużenie terminu spłaty i uniknięcie wysokich, balonowych spłat rat kapitałowych w okresie 2018-2019 (łączna wartość kredytów do spłaty w tym okresie, wg stanu na dzień 24.09.2018 r., to ok. 8.700.000,00 PLN).

Ponadto, Emitent oczekuje zmniejszenia obciążeń związanych z kosztami odsetkowymi finansowania, których koszt aktualnie wacha się, w zależności od posiadanego produktu, między 1,25% marży w skali roku do 1,5% marży w skali roku. Marża dla finansowania wynikającego z podpisanej umowy wynosi 1,2% w skali roku.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że podpisanie umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. zmienia wskaźniki finansowe, do utrzymania których Emitent jest zobowiązany. W umowie z mBank S.A. Emitent zobowiązany był do utrzymania wskaźników:

1) Marży zysku netto, rozumianego jako stosunku zysku netto do przychodów ogółem, na poziomie nie mniejszym niż 3% na bazie wyników skonsolidowanych;

2) Wskaźnika zadłużenia, rozumianego jako stosunku wyniku działania (rezerwy+ zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + fundusze specjalne + rozliczenia międzyokresowe bierne) do sumy aktywów na poziomie nie większym niż 60%.

Podpisana dnia 24.09.2018 r. umowa wieloproduktowa zobowiązuje Emitenta do utrzymania następujących wskaźników:

1) Stosunku sumy zysku operacyjnego i amortyzacji pomniejszonej o podatek dochodowy od osób prawnych CIT, dywidendę, wypłaty z zysku i pobrania właścicieli do sumy rat zobowiązań długoterminowych i kosztów odsetkowych obliczonych na podstawie ostatnich 12 miesięcy lub na podstawie wyników rocznych na poziomie nie niższym niż 1,2;

2) Zadłużenia oprocentowanego w relacji do EBITDA, obliczanego w okresach kwartalnych na podstawie skonsolidowanych danych finansowych w całym okresie obowiązywania umowy na poziomie nie przekraczającym 3 oraz nie niższym niż zero.

W ramach limitu kredytowego ING Bank Śląski S.A. udostępnia następujące produkty w następujących limitach:

A) Sublimit kredytowy w wysokości 3.000.000,00 PLN do wykorzystania w formie Kredytów Obrotowych w Rachunku Bankowym;

B) Sublimit kredytowy w wysokości 7.900.000,00 PLN do wykorzystania w formie Kredytu Obrotowego w Rachunku Kredytowym;

C) Sublimit kredytowy w wysokości 2.500.000,00 PLN do wykorzystania w formie gwarancji bankowych.

Wykorzystany kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki WIBOR dla terminów 1- miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku, wynoszącą 1,2 punktu procentowego w stosunku rocznym.

Spłata Kredytu Obrotowego w Rachunku Bankowym nastąpi do 23.09.2019 r. Spłata Kredytu Obrotowego w Rachunku kredytowym nastąpi w 34 ratach w wysokości 220.000,00 PLN każda, przy czym ostatnia rata wyniesie 420.000,00 PLN w dniu 31.07.2021 r. Wygaśnięcie okresu zobowiązania gwarancji bankowych określonych w przedmiotowej umowie nastąpi 23.09.2024 r.

Podstawowym zabezpieczeniem udzielonego limitu kredytowego jest hipoteka łączna umowna do kwoty 18.000.000 zł wraz z roszczeniem o przeniesienie hipoteki na wyższe miejsce hipoteczne na: (i) przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkiem i urządzeniem, stanowiącymi odrębną nieruchomość położoną w Lublinie przy ulicy Kunickiego, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą KW nr LU1I/00022309/4; (ii) przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkiem, stanowiącym odrębną nieruchomość położoną w Lublinie przy ulicy Kunickiego, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą KW nr LU1I/00126158/9; (iii) nieruchomości będącej własnością Spółki, położoną w Lublinie przy ulicy Kunickiego 22, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą KW nr LU1I/00004498/3; (iv) przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego w Lublinie przy ulicy Wolskiej 3A, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystaą KW nr LU1I/00200492/5.

Zarząd szacuje, że koszty wcześniejszego rozwiązania umowy z mBank S.A. wyniosą ok. 100.000,00 PLN (co stanowi ok. 1,3% wartości pozostałego do spłaty finansowania).

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Spółki zdecydował się na publikację powyższej informacji z uwagi na istotną wartość odnawialnego limitu kredytowego w stosunku do wartości kapitałów własnych Spółki.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).

.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-24Andrzej Filip WojciechowskiPrezes Zarządu
2018-09-24Sławomir BaniakCzłonek Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »