Reklama

INTERBUD (ITB): Zawarcie umowy o roboty budowlane z Limbex Sp. z o.o. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Zamawiający) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2014 r. zawarł z Limbex Sp. z o.o. (Wykonawca) umowę na wykonanie robót budowlanych w charakterze generalnego wykonawcy (Umowa).

Reklama

Przedmiotem Umowy jest realizacja robót budowalnych polegających na kompleksowym wykonaniu stanu deweloperskiego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr B w ramach zadania "Osiedle Brzozy 3” zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Dunikowskiego. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z projektem technicznym, harmonogramem rzeczowo-finansowym według standardów materiałowych i wykonania wskazanymi przez Zamawiającego.

Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu Umowy wynosi ok. 7,53 mln zł netto (Wynagrodzenie).

Zakończenie robót wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletu dokumentów wymaganych od Wykonawcy ustalono na dzień 31 stycznia 2015 roku, w tym prawomocne pozwolenie na użytkowanie budynku również do wskazanej powyżej daty.

W przypadkach opisanych w Umowie, m.in. działanie określonej siły wyższej możliwa jest zmiana terminu zakończenia robót.

Zgodnie z treścią Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie do dnia 31 maja 2015 r. roku jeżeli Wykonawca narusza jej istotne postanowienia, powodując tym utratę zasadniczych korzyści, jakie mają być osiągnięte w wyniku jej realizacji. Ponadto Zamawiający może odstąpić od Umowy w wskazanym powyżej terminie jeżeli m.in.:

- Wykonawca nie dotrzymał terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowych,

- Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy,

- Wykonawca nie wykonuje istotnych zapisów Umowy.

Wykonawca może odstąpić od Umowy z winy Zamawiającego gdy Zamawiający m.in. przystąpił do likwidacji swojej firmy, opóźnia się z zapłatą należnego wynagrodzenia w stosunku do ustalonego terminu lub w sposób rażący i bez uzasadnionego powodu nie przystępuje do odbioru prawidłowo zgłoszonych robót.

W Umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, zgodnie z którymi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary m.in. z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, z tytułu opóźnienia w usunięciu wad. Dodatkowo Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienia od Umowy bez uzasadnionej przyczyny lub z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15% Wynagrodzenia. Suma kar umownych ze wszystkich tytułów przewidzianych Umową nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia. Jednocześnie postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych, a także nie wygasają wskutek uzgodnienia nowych terminów, chyba że strony postanowią inaczej. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanych robót. Strony Umowy zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w okresie od dnia 5 listopada 2013 roku tj. od dnia publikacji raportu bieżącego nr 26/2013 łączna wartość umów oraz aneksów zawartych z Limbex wyniosła ok. 11,69 mln zł. Na ww. wartość umów składają się Umowa opisana powyżej oraz umowa o wykonanie przez Emitenta na rzecz Limbex robót budowlanych o wartości 4,01 mln netto zwiększona następnie aneksem o 0,15 mln zł tj. do kwoty 4,16 mln zł.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-24Krzysztof JaworskiPrezes Zarządu
2014-04-24Mariusz SabełCzłonek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: oo

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »