POLMED (POM): Zawarcie umowy o świadczenie usług medycznych dla pracowników PGNiG - raport 9

Raport bieżący nr 9/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim podaje do publicznej informacji, iż w dniu 3 lutego 2014 r. doręczona została Emitentowi umowa o świadczenie usług medycznych o szacunkowej wartości 1.391.808,00 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiem złotych) zawarta z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. z siedzibą w Warszawie Wielkopolskim Oddziałem Handlowym w Poznaniu (dalej PGNiG). W wyniku jej zawarcia łączna szacunkowa wartość wszystkich umów z oddziałami PGNiG (wraz z tymi, o których zawarciu Emitent informował raportami bieżącymi nr 17/2013 z dnia 6 września 2013 r., raportem nr 18/2013 z dnia 15 października 2013 r. oraz nr 2/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r.) wynosi 18.306.414,84 zł.

Reklama

Maksymalna wartość zobowiązań PGNiG została określona w Umowie na kwotę 784.800,00 zł, natomiast jej szacunkowa łączna wartość wynosi 1.391.808,00 zł. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez POLMED S.A. kompleksowych usług medycznych na rzecz pracowników PGNiG oraz usług z zakresu medycyny pracy, a także kierowanie pracowników PGNiG na wczasy profilaktyczno-lecznicze. Ponadto Umowa określa także ofertę dotyczącą abonamentów na usługi medyczne dla członków rodzin pracowników PGNiG oraz abonamentów na usługi stomatologiczne dla pracowników PGNiG i członków ich rodzin. Została ona zawarta na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r., może jednak ulec wcześniejszemu rozwiązaniu w przypadku przekroczenia kwoty wynagrodzenia przypadającego POLMED S.A. ponad kwotę maksymalnej wartości zobowiązań, w braku odmiennego oświadczenia drugiej strony.

PGNiG jest zobowiązane do zapłaty POLMED S.A. z tytułu świadczonych usług wynagrodzenia obliczanego jako iloczyn liczby uprawnionych osób, na rzecz których zobowiązana była świadczyć te usługi w danym miesiącu kalendarzowym, oraz opłaty abonamentowej określonej Umową. PGNiG zobowiązane jest także do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia za przeprowadzone badania pracowników w ramach kierowania na wczasy profilaktyczne oraz badania kandydatów na pracowników PGNiG. Zarząd POLMED S.A. szacuje wartość łączną wynagrodzenia wynikającego z Umów za cały okres ich obowiązywania na kwotę 1.391.808,00 zł, tj. sumę maksymalnych wartości zobowiązań PGNiG wobec POLMED S.A. wynikającej z Umowy wraz z szacowanymi przychodami z tytułu usług dodatkowych w postaci abonamentów na usługi medyczne oraz stomatologiczne dla pracowników PGNiG oraz członków ich rodzin.

W przypadku rozwiązania Umowy przez PGNiG z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, POLMED S.A. zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 100.000,00 zł. PGNiG jest uprawniona do dochodzenia odszkodowań przenoszących wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Kryterium pozwalającym na przyjęcie, iż przedmiotowa Umowa ma charakter umowy znaczącej, jest fakt, iż łączna szacowana wartość wszystkich umów podpisanych z oddziałami PGNiG w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 18.306.414,84 zł, przekracza zatem 10% kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 1 pkt 3


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-03RADOSŁAW SZUBERTPREZES ZARZĄDU
2014-02-03ROMUALD MAGDOŃWICEPREZES ZARZĄDU

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Polmed

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »