Reklama

PAMAPOL (PMP): Zawarcie umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego - raport 5

Raport bieżący nr 5/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2012 r. pomiędzy Emitentem a Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie (Euler Hermes) podpisana została umowa o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego (Umowa). Wysokość limitu odnawialnego została ustalona na 100 mln zł, a maksymalna suma gwarancyjna pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć kwoty 19 mln zł. Maksymalny okres obowiązywania gwarancji wydanych w ramach Umowy nie może przekroczyć 72 miesięcy.

Zgodnie z treścią Umowy Euler Hermes zobowiązał się do wydawania w okresie od 16 kwietnia 2012 r. do 15 kwietnia 2013 r. na rzecz Emitenta gwarancji kontraktowych (przetargowych, należytego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek) na rzecz wskazanych odrębnie przez Emitenta beneficjentów gwarancji.

Umowa przewiduje ponadto możliwość wydawania przez Euler Hermes, w ramach Umowy, gwarancji na rzecz spółek zależnych Emitenta, tj.: Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego ,, ZIĘBICE " Sp. z o.o. z siedzibą w Ziębicach, ,, MITMAR " Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie, Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie.

Zawarcie Umowy ma na celu przede wszystkim zapewnienie skuteczności realizacji procedur przetargowych, w których będzie uczestniczył Emitent i spółki zależne, jak również prawidłową realizację przyszłych kontraktów zawartych w wyniku ewentualnego pozytywnego rozstrzygnięcia tych procedur.

Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Euler Hermes wynikających z tytułu udzielonych gwarancji Emitent podpisał 10 weksli własnych in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi. Ponadto Emitent złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. w formie aktu notarialnego. Euler Hermes może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2020 r.

Ponadto w przypadku wydania gwarancji powyżej 500.000 zł dla jednej ze spółek zależnych Euler Hermes ma prawo żądać dodatkowego poręczenia. W przypadku, gdy Emitent występować będzie jako członek konsorcjum, Euler Hermes zastrzega sobie prawo żądania poręczenia weksla od pozostałych członków konsorcjum.

Na mocy Umowy Emitent zobowiązuje się bezwarunkowo i nieodwołalnie zwrócić Euler Hermes SA wszelkie kwoty wypłacone przez Euler Hermes, na żądanie beneficjentów gwarancji, z tytułu gwarancji udzielonych Wnioskodawcy na podstawie Umowy, powiększone o odsetki i koszty windykacji. Szczegóły dot. roszczeń regresowych Euler Hermes precyzują Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Gwarancji Kontraktowych obowiązujące w tym Towarzystwie.

Euler Hermes ma prawo w ciągu trwania Umowy zmienić ustalony limit odnawialny, przy czym zmiana limitu będzie dotyczyła tylko nowo wydawanych gwarancji. Euler Hermes ma prawo odmówić wydania pojedynczej gwarancji.

Strony Umowy mają prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem od 14 dnia od dnia wypowiedzenia. W stosunku do gwarancji wystawionych do dnia, w którym wypowiedzenie stało się skuteczne, postanowienia Umowy pozostają w mocy pomimo wypowiedzenia.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego rodzaju umów.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.
Krzysztof Półgrabia - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: limit odnawialny | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »