Reklama

MLPGROUP (MLG): Zawarcie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na udziałach w spółce zależnej Emitenta - MLP Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent”) informuje, że w dniu 7 listopada 2013 roku Emitent zawarł z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na udziałach w spółce zależnej Emitenta - MLP Sp. z o.o. ("Umowa Zastawu”). Umowa Zastawu została zawarta w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku obejmujących wszystkie kwoty, w tym kapitał i odsetki, odsetki za opóźnienie, opłaty, prowizje, zobowiązania, koszty, wydatki i kwoty wynikające z umowy kredytu nr CRD/39165/13, zawartej pomiędzy spółką zależną Emitenta - MLP Tychy Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie a Bankiem w dniu 5 marca 2013 roku ("Umowa Kredytu”). Zgodnie z Umową Zastawu Emitent ustanowił na rzecz Banku zastaw rejestrowy oraz zastawy finansowe na będących własnością Emitenta 50 udziałach w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta - MLP Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 PLN każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000 PLN stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki MLP Sp. z o.o. ("Udziały”). Wartość ewidencyjna Udziałów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 5.000 PLN. Udziały stanowią długoterminową lokatę kapitałową Emitenta.

Reklama

Zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia został ustanowiony na Udziałach jako zabezpieczenie spłaty wierzytelności z tytułu kredytów udzielonych na podstawie Umowy Kredytu do najwyżej sumy zabezpieczenia w wysokości 74.719.927,56 EUR ("Zastaw Rejestrowy”). Zastawy finansowe o równym najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia zostały ustanowione na Udziałach jako zabezpieczenie spłaty: wierzytelności z tytułu kredytu refinansowego do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 50.479.927,56 EUR, wierzytelności z tytułu kredytu inwestycyjnego do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 8.800.000 EUR, wierzytelności z tytułu kredytu inwestycyjnego do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 15.440.000 EUR ("Zastawy Finansowe”). Zgodnie z Umową Zastawu, jeżeli Emitent i Bank nie ustalą inaczej, Zastaw Rejestrowy wygaśnie i zostanie zwolniony w dniu, w którym zabezpieczone wierzytelności zostaną spłacone. Zastawy Finansowe wygasną i zostaną zwolnione w dniu, w którym zabezpieczone wierzytelności zostaną spłacone, nie później jednak niż w dniu 3 marca 2024 roku.

Emitent w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy Zastawu złoży wniosek o wpis Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów prowadzonego przez właściwy sąd.

Po otrzymaniu postanowienia właściwego sądu o dokonaniu wpisu do rejestru zastawów zastawu ustanowionego na podstawie Umowy Zastawu, Emitent poinformuje o tym fakcie zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Między Emitentem jako zastawcą oraz jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a Bankiem jako zastawnikiem nie zachodzą żądne powiązania.

Wartość zastawów na aktywach ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-11-07Michael ShapiroPrezes Zarządu
2013-11-07Radosław T. KrochtaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »