Reklama

KBDOM (KBD): Zawarcie umowy objęcia obligacji przez TRION FINACNIAL SERVICES Sp. z o.o. w organizacji - raport 3

Raport bieżący nr 3/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 25 stycznia 2010r. podjął uchwałę o emisji obligacji serii E zgodnie z uchwałą nr 24 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 10 czerwca 2009r. o wartości 46 500 000 złotych.

Jednocześnie Zarząd TRION S.A. informuje, że w dniu 25 stycznia 2010r. zawarł umowę objęcia 4 650 obligacji serii E wartości nominalnej 10 000 zł każda w cenie emisyjnej 10 000 zł z podmiotem zależnym spółką TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Inowrocławiu. Jedynym właścicielem utworzonej spółki jest TRION S.A. Działalność TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. w organizacji ma nie tylko ograniczać się do uczestniczenia w procesie restrukturyzacji Grupy Kapitałowej TRION S.A. ale przede wszystkim umożliwić pozyskanie kapitału na dalszy rozwój strukturalny i operacyjny grupy. Dla realizacji powyższego celu Spółka będzie dysponować obligacjami TRION S.A.

Reklama

Celem emisji obligacji skierowanej do podmiotu zależnego TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. jest restrukturyzacja zadłużenia grupy kapitałowej TRION oraz pozyskanie finansowania na nowe inwestycje. Emisja obligacji serii E jest wyrazem działania Zarządu TRION S.A. w kierunku stworzenia stabilnej podstawy do finansowania bieżącej i inwestycyjnej działalności grupy kapitałowej TRION. Ten sposób pozyskania kapitału umożliwi uniezależnienie Grupy od finansowania przez sektor bankowy oraz pomoże wykorzystać w pełni moce produkcyjne i dostawcze spółek produktowych. Ma to znamienne znaczenie w odniesieniu do spółek grupy znajdujących się w procesie restrukturyzacji.

Intencją TRION S.A. jest wprowadzenie na rynek CATALYST obligacji serii E w celu umożliwienia obrotu wtórnego tymi obligacjami przez obligatariuszy. Obligacje zostaną pokryte wkładem pieniężnym.

Obligacje objęte przez TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. mogą być przeznaczone na zakup wierzytelności dostawców podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej TRION. Powyższe działanie przyniesie wymierny skutek w postaci realnego oddłużenia grupy i znalazło już zainteresowanie ze strony wierzycieli tychże spółek. Pozwoli to na odblokowanie kanałów dostawczych i zaopatrzeniowych dla spółek produktowych. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 12% w skali roku, liczonej od wartości nominalnej obligacji, począwszy od daty zawarcia umowy objęcia obligacji. Odsetki wypłacane będą w dniu wykupu tj. 17 czerwca 2013 roku. Obligacje serii E są obligacjami niezabezpieczonymi, czteroletnimi. TRION S.A. ma prawo żądania wcześniejszego wykupu wszystkich lub części obligacji, a obligatariusz jest zobowiązany obligacje te przedstawić TRION S.A. do wykupu w terminie 30 dni roboczych od doręczenia obligatariuszowi żądania TRION S.A.. TRION S.A. jest uprawniony do skierowania do obligatariusza przed dniem wykupu, jednakże nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zawarcia umowy objęcia obligacji, oferty objęcia akcji TRION S.A. nowej emisji emitowanych przez Zarząd TRION S.A. w ramach kapitału docelowego, a obligatariusz w przypadku otrzymania takiej oferty, uprawniony jest do ich objęcia, w terminie określonym w ofercie objęcia akcji nowej emisji, jednakże nie później niż na dzień przed dniem wykupu. Wartość akcji nowej emisji zostanie określona przez TRION S.A. w drodze uchwały Zarządu TRION S.A.. Cena emisyjna jednej akcji nowej emisji będzie nie niższa niż wartość nominalna akcji. Pokrycie wkładu za obejmowane akcje nowej emisji, w przypadku skorzystania z uprawnienia nastąpi poprzez umowne potrącenie wierzytelności TRION S.A. z tytułu wniesienia wkładu za obejmowane akcje nowej emisji z wierzytelnością obligatariusza z tytułu wykupu obligacji, obejmującą wierzytelność główną oraz wynikające z niej wierzytelności akcesoryjne. Umowa potrącenia zostanie zawarta jednocześnie z objęciem akcji przez obligatariusza. Obligacje wykupione na zasadzie potrącenia ulegną umorzeniu.
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »