Reklama

POLMED (POM): Zawarcie umowy oraz aneksów do umów w ramach pakietu kontraktów z NFZ - raport 2

Raport bieżący nr 2/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim podaje do publicznej informacji, iż w dniu 11 stycznia 2016 r. doszło do podpisania umowy oraz dwóch aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej NFZ) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o szacunkowej łącznej wartości 329 tys. zł.

1/ Umowa z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Warszawie o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – świadczenia lekarza poz oraz pielęgniarki poz, zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. na czas nieoznaczony z możliwością jej rozwiązania za 45-dniowym okresem wypowiedzenia przez każdą ze stron. W zakresie warunków finansowania ustalono stawki kapitacyjne oraz opłaty za poszczególne rodzaje realizowanych świadczeń, stosownie do przedmiotu umowy. Rozliczenie świadczeń następować będzie w oparciu o zweryfikowane listy świadczeniobiorców zadeklarowanych oraz wykazy udzielonych świadczeń. Z uwagi na brak możliwości wcześniejszego dokładnego określenia liczby świadczeniodawców na powyższych listach, jak i udzielonych świadczeń, nie jest możliwe także precyzyjne określenie wartości przedmiotowej Umowy. Zarząd POLMED S.A. szacuje, iż wartość przedmiotowej Umowy w roku 2016 wyniesie około 96.000,00 zł

Reklama

2/ Aneksem do umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Katowicach, której przedmiotem jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, ustalono maksymalną kwotę zobowiązań NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 w wysokości 95.797,44 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 44/100). W planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do przedmiotowej Umowy, określono ponadto szczegółowo liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych Umową. Czas obowiązywania Umowy nie uległ zmianie – obowiązuje ona od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2019 roku z możliwością jej rozwiązania za trzymiesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron. Postanowiono, iż aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

3/ Aneksem do umowy z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Warszawie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach, ustalono maksymalną kwotę zobowiązań NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 roku w wysokości 136.935,30 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych 30/100). Aneks ma mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Pozostałe zmieniane powyższymi aneksami warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

Kryterium pozwalającym na przyjęcie, iż wyżej wymienione umowy mają charakter umowy znaczącej, jest zawarcie przez Emitenta z oddziałami NFZ, w okresie ostatnich 12 miesięcy, większej ilości umów lub aneksów do umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy, tj. przekraczają 10% kapitałów własnych Emitenta. Łączna wartość zawartych przez Emitenta umów oraz aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia na rok na rok 2016 wynosi około 3.626 tys. zł. Należy jednak mieć na uwadze, iż jest to wartość szacunkowa odnosząca się tylko do części pakietu umów z tym podmiotem, nie zostały bowiem jeszcze zawarte aneksy do pozostałych obowiązujących umów z oddziałami NFZ, które określałyby maksymalną wartość świadczeń na rok 2016 lub też stawki kapitacyjne przy innych rodzajach umów. O porozumieniach w tym zakresie Emitent będzie informował na bieżąco.

Szczegółowa podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 1 pkt 3


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-01-11RADOSŁAW SZUBERTPREZES ZARZĄDU
2016-01-11ROMUALD MAGDOŃWICEPREZES ZARZĄDU

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »