Reklama

TORPOL (TOR): Zawarcie umowy podwykonawczej w ramach realizacji projektu Łódź Fabryczna - raport 45

Raport bieżący nr 45/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TORPOL S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 28 października 2014 r. działając w imieniu konsorcjum w składzie Emitent, Astaldi, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "Intercor” Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. (łącznie jako Konsorcjum) zawarł umowę podwykonawczą (Umowa) z konsorcjum, którego liderem z udziałem na poziomie 87,5% jest AGNES S.A. (łącznie jako Podwykonawca).

Reklama

Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Podwykonawcę robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego "Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B2 - odcinek Łódź Widzew Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budowa części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych połączonego z przebudową układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna - budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową oraz wykonanie związanych z tym robót.” realizowanego przez Konsorcjum na podstawie umowy zawartej pomiędzy Konsorcjum a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Miasto Łódź oraz Polskie Koleje Państwowe S.A. (łącznie Zamawiający). O zawarciu umowy pomiędzy Konsorcjum a Zamawiającym Emitent informował w Prospekcie Emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 czerwca 2014 r. w punkcie 9.9.4. "Podsumowanie istotnych umów, zawartych w normalnym toku działalności Emitenta, których stroną jest Emitent lub dowolny członek jego grupy kapitałowej, za okres dwóch lat bezpośrednio poprzedzających datę publikacji Prospektu” na str. 178-180.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z projektem technicznym, harmonogramem oraz według standardów technicznych, materiałowych i wykonania wskazanymi przez Emitenta.

Wynagrodzenie Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wyniesie 56,0 mln zł netto.

Termin realizacji robót został ustalony na dzień 18 września 2015 r.

Zgodnie z Umową Podwykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kar umownych m.in. w przypadku opóźnień w realizacji prac objętych umową, nieterminowego usunięcia wad przez Podwykonawcę, z tytułu odstąpienia od Umowy z winy Podwykonawcy. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 10% całości kontraktu netto. Zapłata kar umownych nie pozbawia Emitenta prawa dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści oraz szkód pośrednich i następczych. Limit odpowiedzialności o którym mowa powyżej dotyczy też łącznej odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z Umowy.

Podwykonawca udziela Emitentowi rękojmi za wady na roboty będące przedmiotem Umowy na okres 60 miesięcy od daty odbioru robót przez Inwestora z zastrzeżeniem, że Podwykonawca udzieli rękojmi na dostarczone urządzenia i materiały na okres dłuższy, o ile taką rękojmię udzielają producenci tych urządzeń i materiałów.

Zabezpieczeniem Umowy jest gwarancja należytego wykonania Umowy i usunięcia wad wniesiona przez Podwykonawcę w wysokości 10% wartości Umowy.

Pozostałe warunki Umowy w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium będące podstawą uznania Umowy za znaczącą stanowi wartość przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej TORPOL w okresie ostatnich czterech kwartałów.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-28Krzysztof MilerWiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. ProdukcjiKrzysztof Miler
2014-10-28Michał UlatowskiWiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. FinansowychMichał Ulatowski

Dowiedz się więcej na temat: projektu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »