Reklama

ATLANTIS (ATS): Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej z FON SE. Conclusion a Cash Loan Agreement with FON. - raport 39

Raport bieżący nr 39/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ATLANTIS SE w Tallinnie niniejszym informuje, że w dniu 30.12.2019r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką FON SE z siedzibą w Tallinie, Estonia (numer w rejestrze Ariregister Estonia: 14617916) jako Pożyczkobiorcą.

Reklama

Na mocy Umowy z dnia 30.12.2019r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczkę pieniężną w kwocie 27.259.500zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) na okres do dnia 31.12.2024 r. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości zmiennej stopy procentowej WIBOR dla depozytów 1 jedno miesięcznych +0,5%.

Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne będą jednorazowo wraz ze spłatą całości pożyczki w dniu 31.12.2024r.

Strony Umowy pożyczki zgodnie ustaliły, że Emitentowi przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki.

Zgodnie z warunkami zawartej Umowy pożyczki wypłata pożyczki nastąpi w dniu zawarcia Umowy.

Emitent zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń jakie mogą powstać z tytułu zawartej Umowy poprzez otrzymanie od Pożyczkobiorcy weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy ATLANTIS SE, a spółką FON SE w Tallinie, Estonia zachodzą powiązania osobowe.

Prezes Zarządu Emitenta pełni funkcję Prezesa Zarządu Pożyczkobiorcy.

Ponadto trzech z Członków Rady Nadzorczej Emitenta pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Pożyczkobiorcy.

Ponadto Emitent informuje, że znaczący akcjonariusz Emitenta (63,6%) jest również znaczącym akcjonariuszem Pożyczkobiorcy (33,9%).

The Management Board of ATLANTIS SE in Tallinn hereby informs that on 30/12/2019 as a Lender concluded a Cash Loan Agreement with FON SE with its registered office in Tallinn, Estonia (number in the Ariregister register Estonia: 14617916) as the Borrower.

Under the Agreement of 30/12/2019 The Issuer granted the Borrower a cash loan in the amount of PLN 27.259.500,00 (in words: twenty seven million two hundred fifty nine thousand five hundred) for the period to 31/12/2024. The loan bears interest at the variable WIBOR interest rate for 1-month deposits + 0.5% .

The parties agreed that interest on the loan will be calculated on a monthly basis and will be payable once together with the repayment of the entire loan on 31/12/2024.

The parties to the loan agreement have agreed that the Issuer has the right to early repayment of all or part of the capital of the loan granted.

Pursuant to the terms of the concluded Loan Agreement the loan will be paid out on the day of conclusion of the Agreement.

The Issuer secured the repayment of the loan amount together with interest and any other claims that may arise from the concluded Agreement by receiving from the Borrower a blank promissory note together with a promissory note declaration.

The Issuer also informs that there are personal ties between ATLANTIS SE and the company FON SE in Tallinn, Estonia.

The Chairman of the Issuer's Management Board acts as the Chairman of the Borrower's Management Board.

In addition, three Members of the Issuer's Supervisory Board perform the function of the Borrower's Supervisory Board. In addition, the Issuer informs that the Issuer's significant Shareholder (63,6%) is also the Borrower's major Shareholder (33,9%).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-30Damian PatrowiczPrezes Zarządu
2019-12-30Anna KajkowskaOperator Systemu Espi

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »