Reklama

FON (FON): Zawarcie umowy pożyczki z ELKOP SE - raport 46

Raport bieżący nr 46/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Reklama

Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym informuje, że w dniu 30.12.2019 r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką ELKOP SE z siedzibą w Płocku (KRS: 0000782225) jako Pożyczkobiorcą.

Na mocy Umowy z dnia 30.12.2019 r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie 27.200.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście tysięcy złotych 00/100 ) na okres do dnia 31.12.2024 r.

Pożyczka jest oprocentowana w wysokości zmiennej stopy procentowej WIBOR dla depozytów 1 jedno miesięcznych w okresie do dnia 31 grudnia 2020 roku. Od dnia 01 stycznia 2021 r. oprocentowanie pożyczki wynosić będzie w wysokości zmiennej stopy procentowej WIBOR dla depozytów 1 jedno miesięcznych powiększonej o 1%. Strony ustaliły, że Pożyczkobiorca będzie dokonywał spłat odsetek w okresach miesięcznych, które płatne będą z dołu za każdy miesiąc kalendarzowy do 20 dnia następnego miesiąca. Kapitał będzie płatny jednorazowo do dnia 31.12.2024r.

Strony Umowy pożyczki zgodnie ustaliły, że Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki.

Zgodnie z warunkami zawartej Umowy pożyczki wypłata pożyczki nastąpiła w dniu zawarcia Umowy pożyczki.

FON SE zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń względem Pożyczkobiorcy jakie mogą powstać z tytułu zawartej Umowy poprzez otrzymanie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową Pożyczkobiorcy.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy FON SE z siedzibą w Tallinnie, a spółką ELKOP SE w Płocku, Polska zachodzą powiązania osobowe. Prezes Zarządu Emitenta pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcje w Radzie Nadzorczej Emitenta. Ponadto trzech z Członków Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta. Ponadto znaczący akcjonariusz Pożyczkobiorcy (40,1%) jest również znaczącym akcjonariuszem Emitenta (33,9%).

The Management Board of FON SE with headquarters in Tallinn hereby informs that on 30/12/2019 as the Lender concluded a Cash Loan Agreement with ELKOP SE with headquarters in Płock (KRS: 0000782225) as the Borrower.

Pursuant to the Agreement of 30/12/2019, the Issuer granted the Borrower a cash loan in the amount of PLN 27.200.000,00 (in words: twenty seven million two hundred thousand zlotys 00/100) for the period to 31/12/2024.

The loan bears an interest rate of variable WIBOR for one-month deposits in the period to 31/12/2020. Since 01/01/2021, the interest rate on the loan will be equal to the variable WIBOR interest rate for 1-month deposits increased by 1%. The parties agreed that the Borrower will repay interest on a monthly basis which will be payable in arrears for each calendar month by the 20th day of the following month. The capital will be paid once until 31/12/2024.

The parties to the Loan Agreement agreed that the Borrower has the right to early repayment of all or part of the capital of the loan granted.

Pursuant to the terms of the concluded Loan Agreement, the loan was disbursed on the day the Loan Agreement was concluded.

FON SE secured the repayment of the loan amount, including interest and any other claims against the Borrower that may arise from the concluded Agreement by receiving a blank promissory note together with the Borrower's promissory note declaration.

The Issuer also informs that there are personal ties between FON SE based in Tallinn and the company ELKOP SE in Płock, Poland. The Chairman of the Issuer's Management Board is a Member of the Issuer's Supervisory Board. The Chairman of the Management Board performs functions on the Issuer's Supervisory Board. In addition, three of the Borrower's Supervisory Board Members are Members of the Issuer's Supervisory Board. In addition, the Borrower's significant Shareholder (40.1%) is also the Issuer's significant Shareholder (33.9%).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-30Damian PatrowiczCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »