Reklama

ELEKTROTI (ELT): Zawarcie umowy prez spółkę zależną ELEKTROTIM S.A., tj. przez PROCOM SYSTEM S.A. - raport 33

Raport bieżący nr 33/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Mając na uwadze § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu 30.10.2014r. powziął od Zarządu PROCOM SYSTEM S.A. (spółki zależnej od ELEKTROTIM S.A.) wiadomość o zawarciu przez Zarząd PROCOM SYSTEM S.A. w dniu 30.10.2014r. umowy z KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach.

Reklama

Przedmiotem umowy zawartej przez PROCOM SYSTEM S.A. w dniu 30.10.2014r. jest wykonanie systemu stabilizacji procesu przerobu rudy w Rejonie ZWR Polkowice w ramach projektu strategicznego "Automatyzacja procesu technologicznego”.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 7.220.000,00 zł netto (słownie: siedem milionów dwieście dwadzieścia tysięcy złotych). Strony ustaliły, że przedmiot Umowy będzie wykonany w terminie do 45 tygodni, licząc od daty podpisania Umowy, tj. do 10.09.2015r.

Zgodnie z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd podaje informacje określone w § 9 pkt. 5), w tym kary umowne w odniesieniu do powyższej umowy:

Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne za:

1. odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,

2. odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,

3. opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

4. opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad (przekroczenie czasu reakcji) – w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego, za każdą godzinę opóźnienia,

5. opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

6. opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, inne.

Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu kary umowne za:

1. odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,

2. odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,

3. opóźnienie w udostępnieniu frontu robót – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia,

4. opóźnienie w przystąpieniu do końcowego odbioru przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia.

W przypadku, kiedy wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Strona uprawniona może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Kryterium uznania przedmiotowej umowy za znaczącą jest wartość umowy zawartej przez PROCOM SYSTEM S.A. przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-30Andrzej DiakunPrezes Zarządu
2014-10-30Zbigniew PawlikCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »