Reklama

WILBO (WLB): Zawarcie umowy przedwstępnej zbycia udziałów - raport 29

Raport bieżący nr 29/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wilbo S.A. informuje, iż dnia 29 sierpnia 2011 roku zawarta została przez emitenta ("Sprzedająca") z Insel Holding AG spółką prawa szwajcarskiego z siedzibą w Zurychu, ul. Beethovenstrasse 43 wpisana do rejestru spółek w Zurychu pod numerem CH- 020.3.031.108-8 ("Kupujący") przedwstępna umowa sprzedaży ("Umowa") udziałów spółki Proryb spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi, ul. Zakopiańska 1 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 122963 ("Proryb").

Reklama

Przedmiotem umowy jest sprzedaż 14 200 (czternaście tysięcy dwieście) udziałów o wartości nominalnej 1,00 PLN za każdy udział podmiotu zależnego od emitenta tj. spółki Proryb sp. z o.o., które stanowią 100% kapitału zakładowego spółki.

Zgodnie z Umową udziały zostaną zbyte za kwotę 14 200,00 PLN (czternaście tysięcy dwieście złotych), przy czym Kupujący zobowiązał się do spłaty zadłużenia Proryb względem Sprzedającej, które na dzień podpisania umowy przedwstępnej wynosiło około 5 200 000,00 PLN (pięć milionów dwieście tysięcy złotych), przy czym kwota ta zostanie zweryfikowana do dnia zawarcia umowy ostatecznej.

Zasady oraz terminy spłat zobowiązań Proryb względem Sprzedającej oraz sposoby ich zabezpieczenia Strony zobowiązały się określić w umowie ostatecznej.

Z związku z zawartą umową na Kupującego przejdą ponadto wszelkie zobowiązania Proryb względem osób trzecich, w tym banków kredytujących.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, ostateczna umowa przeniesienia własności udziałów zostanie zawarta z zastrzeżeniem spełnienia poniższych warunków zawieszających:

a) uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Sprzedającego na sprzedaż udziałów na warunkach określonych umową,

b) przedstawienia zgody banku BGŻ SA dotyczącej zniesienia wszelkich obciążeń na udziałach Proryb, w szczególności zastawu na tych udziałach przez bank BGŻ SA,

c) przedstawienia zgody banku BGŻ SA dotyczącej zniesienia wszelkich obciążeń na jakimkolwiek składniku majątkowym Proryb, ustanowionych na rzecz banku BGŻ SA, w tym zastawów i hipotek,

d) przedstawienie przez Sprzedającego pisemnych oświadczeń wszystkich członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki o bezwarunkowej i natychmiastowej rezygnacji z funkcji członków w tychże organach,

Ponadto strony zawarły umowę o współpracy, stanowiącą załącznik do umowy przedwstępnej, na mocy której, pod warunkiem zawarcia umowy ostatecznej, Sprzedająca zobowiązała się względem Kupującego do zakupu określonych zgodnie z Listą asortymentową, wyrobów Proryb, które Sprzedająca włączy do oferty produktowej Wilbo S.A. i będzie sprzedawała pod marką Neptun.

Wartość księgowa zbytych aktywów wynosi 7 213 030,69 PLN.

Pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi emitenta a nabywającym aktywa nie zachodzą żadne powiązania.

Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości stanowi przekroczenie równowartości 1 000 000,00 Euro, przeliczonej wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Podstawa prawna: par. 7 w zw. z par. 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku.
Tomasz Konewka - Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny
Jacek Wilandt - Wiceprezes Zarząu/Dyrektor Finansowy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »