Reklama

MEDIATEL (MTL): Zawarcie umowy przenoszącej własność przedsiębiorstwa Mediatel - raport 59

Raport bieżący nr 59/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie ("Mediatel") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz § 5 ust. 1 pkt 3) oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 28 grudnia 2012 r. Mediatel zawarł ze spółką pod firmą "ELTERIX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020560 ("ELTERIX") umowę przenoszącą własność przedsiębiorstwa Mediatel (Umowa Aportowa) na ELTERIX.

Umowa Aportowa zawarta została w wykonaniu zobowiązania wynikającego z zawartej między Mediatel a ELTERIX w dniu 28 grudnia 2012r. umowy objęcia 38.284.000 (trzydziestu ośmiu milionów dwustu osiemdziesięciu czterech tysięcy) nowych nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii H, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od H20075001 do H58359000 w podwyższonym kapitale zakładowym ELTERIX, o zawarciu której Zarząd Mediatel informował raportem bieżącym nr 58/2012.

Przedmiotem Umowy Aportowej jest przeniesienie własności prowadzonego dotychczas przez Mediatel przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55' Kodeksu cywilnego na ELTERIX, a w tym w szczególności:

1) oznaczenia indywidualizującego Mediatel wraz z wszelkimi majątkowymi prawami autorskimi do opracowań graficznych nazwy przedsiębiorstwa oraz inne wartości niematerialne i prawne a w tym prawa ochronne na znaki towarowe wraz z wszelkimi majątkowymi prawami autorskimi do opracowań graficznych znaków słowno-graficznych

2) środków trwałych, w tym w szczególności routerów i switchy wraz z adresami IP klientów;

3) zapasów,

4) wierzytelności z umów z dostawcami usług,

5) środków pieniężnych;

6) wierzytelności z umów z odbiorcami usług, a w tym należności Mediatel, wynikające z wykonanych przez Mediatel usług telekomunikacyjnych;

7) wierzytelności z umowy leasingu,

8) praw wynikających z umowy najmu zawartej między Mediatel a "LIM Joint Venture Sp. z o.o." w dniu 19 marca 2012r.;

9) licencji na oprogramowanie,

10) wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa Mediatel w zakresie i z wyłączeniami szczegółowo określonymi w Umowie aportowej i załącznikach do niej.

Wartość przedsiębiorstwa Mediatel, przenoszonego na mocy Umowy Aportowej na ELTERIX, opiewa na kwotę 38.284.000 (trzydziestu ośmiu milionów dwustu osiemdziesięciu czterech tysięcy) i wedle oceny biegłego rewidenta została uznana za wartość godziwą.

Mediatel i ELTERIX zgodnie postanowiły, iż ze względu na ekonomikę prowadzonych postępowań, w tym sądowych, wierzytelności Mediatel, objęte lub wynikające z postępowań, jak również wierzytelności objęte tytułami wykonawczymi, przejdą na ELTERIX z upływem 4 (czterech) lat od dnia zawarcia Umowy Aportowej.

Mediatel i ELTERIX zgodnie postanowiły, iż wraz z zawarciem Umowy, ELTERIX przejmuje obowiązki Mediatel, wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa, a w tym w szczególności wynikające z umów kredytowych zawartych przez Mediatel, z umowy leasingu, umów pożyczki zawartych z Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Magna Polonia S.A. jak również długi Mediatel, wynikające z emisji obligacji serii O i M na zasadzie przejęcia długu.

Umowa jest umową znaczącą z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Mediatel.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Mirosław Janisiewicz - Prezes Zarządu
Marek Nowakowski - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: własność | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »