Reklama

POZBUD (POZ): Zawarcie umowy przez Konsorcjum z udziałem Emitenta na Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej Nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork" - raport 9

Raport bieżący nr 9/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2012 z dnia 11.12.2012 r. dot. wyboru oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta oraz raportu bieżącego nr 8/2013 z dnia 01.03 2013 r. dot. zawarcia umowy o udzielenie gwarancji kontraktowej, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ) podaje do wiadomości, iż w dniu 06 marca 2013 r. podpisał w ramach Konsorcjum z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie umowę na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej Nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork" (Nr projektu: POIiŚ 7.1-70).

Reklama

Stronami umowy są: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie jako Zamawiający oraz Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Emitent - POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu - Lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "INTERCOR" Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, jako Wykonawca..

Przedmiotem umowy jest Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej Nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork" (Nr projektu: POIiŚ 7.1-70).

Całkowita cena kontraktu dla całego Konsorcjum ustalona została na wartość brutto 367.536.114,74 zł (cena netto 298.809.849,38 zł i 68.726.265,36 zł podatek VAT). Szacunkowa wartość robót przypadająca do wykonania przez Pozbud T&R S.A. wynosi 31 %.

Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować i wykonać roboty w ciągu 740 dni od daty rozpoczęcia, przy czym datą rozpoczęcia robót jest następny dzień po podpisaniu umowy przez ostatnią ze stron.

Dla właściwego wykonania projektu Wykonawca uzyska zabezpieczenie wykonania, które będzie ważne i wykonalne aż do zrealizowania i ukończenia robót oraz usunięcia przez niego wszelkich wad. Okres zgłaszania wad wynosi 36 miesięcy

Ponadto Wykonawca ustanowi System Zapewnienia Jakości, który w zakresie projektowania przedstawiony zostanie do akceptacji Zamawiającemu w terminie 28 dni od podpisania Umowy, a w zakresie wykonawstwa - w terminie 28 dni od przekazania placu budowy.

Wykonawca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułów i w wysokościach określonych w warunkach szczegółowych Umowy, przy czym maksymalna wysokość kar umownych wynosi 30 % wartości Umowy brutto.

Za wykonanie Umowy wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą odpowiedzialność solidarną

W umowie zastrzeżone zostały okoliczności i warunki, które mogą spowodować istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w tym m. in. w przypadku ograniczenia środków finansowych przez Instytucję Zarządzająca Programem Operacyjnym "Infrastruktura i Środowisko" ograniczeniu może ulec odpowiednio zakres rzeczowy Przedmiotu Zamówienia i Cena umowna.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta
Agnieszka Lachor - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »