Reklama

06MAGNA (06N): Zawarcie umowy przez spółkę zależna Funduszu - raport 4

Raport bieżący nr 4/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej INFO-TV-FM Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu ("Operator") zawiadomienie o otrzymaniu w dniu 1 lutego 2010 roku, podpisanej w dniu 20 stycznia 2010 roku z Polskim Radiem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ("Nadawca") umowy o świadczenie usług emisji programów Polskiego Radia w zakresie UKF ("Umowa").

Reklama

Przedmiot Umowy:

Na mocy postanowień Umowy w ramach wzajemnej współpracy Operator zobowiązał się świadczyć na rzecz Nadawcy, zgodnie z parametrami technicznymi zawartymi w stosownych decyzjach rezerwacji częstotliwości lub pozwoleniu radiowym (do czasu uzyskania decyzji rezerwacji), usługę polegającą na rozpowszechnianiu przez własne urządzenia nadawcze programów radiowych Nadawcy, dostarczanych do stacji nadawczych Operatora za pomocą łącza satelitarnego, będącego własnością Nadawcy i przez niego eksploatowanego.

Wartość Umowy:

Łączna wartość opłaty netto za rozpowszechnianie programów objętych przedmiotem Umowy, będąca sumą wartości netto poszczególnych emisji za okres obowiązywania Umowy, wynosi: netto 2 051 170,80 PLN (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt złotych i 80/100), plus podatek VAT w wysokości 22% będący sumą poszczególnych wartości podatku VAT określonego dla każdej z emisji tj. 451 257,58 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i 58/100), razem wynagrodzenie brutto stanowi sumę poszczególnych wartości brutto każdej z emisji: 2 502 428,38 PLN (słownie: dwa miliony pięćset dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych i 38/100 ).

Opłaty miesięczne netto dla każdej z emisji są iloczynem liczby godzin efektywnego czasu emisji w miesiącu rozliczeniowym i stawki za jedną godzinę emisji netto.

Zabezpieczenie Umowy:

Jako zabezpieczenie wykonania Umowy przez operatora strony ustaliły gwarancję ubespieczeniowwą o wartości 2% łącznej oferowanej ceny brutto dla emisji objętych Umową, co stanowi sumę 50 048,57 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy czterdzieści osiem złotych i 57/100).

Warunku rozwiązania Umowy:

Strony postawiły, że Umowa może być rozwiązana w całości lub części dotyczącej wskazanej(ych) emisji w danej(ych) lokalizacji(ach) przed upływem okresu, na jaki została zawarta:

a) przez Operatora w przypadku zalegania przez Nadawcę z regulowaniem opłat, wymaganych Umową za dwa okresy płatności. Rozwiązanie umowy może nastąpić po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Nadawcy do uregulowania należności i upływie dodatkowego terminu miesięcznego na ich uregulowanie.

b) przez każdą ze Stron, w przypadku naruszenia przez drugą Stronę istotnych postanowień Umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu drugiej Strony do usunięcia naruszeń w zakreślonym terminie. Po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu, Umowa może być rozwiązana bez zachowania terminów wypowiedzenia.

c) przez każdą ze Stron - w przypadku wydania decyzji administracyjnych uniemożliwiających dalsze świadczenie usług emisji.

d) przez każdą ze Stron w drodze pisemnego wypowiedzenia, złożonego nie wcześniej niż dnia 31.12.2011r., z zachowaniem dwunastomiesięcznego okresu wypowiedzenia

e) przez Nadawcę w części dotyczącej wskazanej(ych) emisji w przypadku przerwy w emisji trwającej jednorazowo dłużej niż 24 godziny z przyczyn, za które Nadawca nie odpowiada i nie wynikających z harmonogramu przerw konserwacyjnych i remontowych.
Albert Kuźmicz - Prezes Zarządu
Jarosław Michalik - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »