Reklama

GENRG (GNG): Zawarcie Umowy Ramowej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy we Opolu przez Spółkę współzależną. - raport 24

Raport bieżący nr 24/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (GENERGY, Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki współzależnej ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Politerm) informację o otrzymaniu przez Politerm podpisanej Umowy Ramowej - Projektowanie i budowa gazociągów wraz z przyłączami gazowymi i punktami gazowymi do 60 m3/h dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, obszar nr 4: Kluczbork, o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 20/2020 w dniu 17 maja 2020 roku.

Reklama

Politerm za realizację Przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty 3 300 000,00 PLN NETTO (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy 00/100 złotych). Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek VAT.

Politerm będzie realizować Zlecenia, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej określane dalej jako Projekt, sprawowaniu nadzoru autorskiego, a następnie wybudowaniu i oddaniu do użytkowania: sieci gazowej wraz z przyłączami gazowymi na terenie działania Gazowni (Roboty), zgodnie z ww. Projektem, wg stawek (cen) przyjętych zgodnie ze złożoną Ofertą, zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanymi dalej SIWZ), na zasadach określonych w Umowie. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności Zadania, które mogą być zlecane pojedynczo lub łącznie (w ramach danego Zlecenia) polegające na kompleksowej realizacji obiektów liniowych tj.:

1) wykonanie Projektu:

2) realizację Robót budowlano - montażowych:

Politerm może powierzyć wykonanie Umowy w całości lub w części osobom trzecim na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego.

Umowa ramowa pomiędzy stronami będzie obowiązywać przez okres 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy licząc od dnia jej podpisania do dnia 21.05.2022 r., Rozliczenie następować będzie po realizacji danego Zadania. Wynagrodzenie za wykonanie danego Zadania określone zostanie w Zleceniu i wyliczone będzie na podstawie cen wskazanych w ofercie Wykonawcy . Do powyższych cen będzie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wykonania danego Zadania.

Szczegółowe warunki powyższych Umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Obecnie Politerm i GENERGY prowadzą negocjacje w sprawie Umowy podwykonawczej, w której Emitent miałby występować jako podwykonawca w części zadania. Wartość Umowy podwykonawczej na dzień niniejszego raportu nie została określona jednak wstępnie ustalono, iż Umowa będzie obejmować co najmniej 50% prac wykonawczych o wartości co najmniej 1.700.000 zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych).

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-28Tomasz BujakWiceprezes Zarządu Tomasz Bujak

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »