Reklama

NEXTBIKE (NXB): Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - raport 30

Raport bieżący nr 30/2022

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", “Emitent"), informuje o podpisaniu w dniu 18 lipca 2022 r. przez Emitenta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (dalej: "BGK") oraz NB Poznań sp. z o.o. (dalej: "NB POZNAŃ”) i NB Serwis II sp. z o.o. (dalej: "NB SERWIS II") umowy restrukturyzacyjnej (dalej "Umowa”).

Na mocy zawartej Umowy:

I. Emitent uznał, że wysokość przysługującej BGK wobec Emitenta wierzytelności wynikającej z umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego zawartej w dniu 8 lutego 2018 r. (dalej: "Umowa Kredytowa”) według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 3.503.622,81 zł, przy czym: (1) kwota 1.469.024,28 zł stanowi wysokość kwoty kapitału (wierzytelności głównej) przysługującej BGK wobec Emitenta wierzytelności układowych (tj. objętych układem z mocy prawa stosownie do treści art. 150 Prawa Restrukturyzacyjnego) (dalej: "Wierzytelności Układowe”), (2) kwota 2.034.598,53 zł stanowi wysokość kwoty kapitału przysługującej BGK wobec Emitenta wierzytelności pozaukładowych (tj. nie stanowiących wierzytelności objętych układem z mocy prawa, stosownie do treści art. 151 ust. 2 i 3 Prawa Restrukturyzacyjnego) (dalej: "Wierzytelności Pozaukładowe”);

Reklama

II. BGK zobowiązał się w okresie obowiązywania Umowy do:

a) niepodejmowania wobec Emitenta, NB SERWIS II, NB POZNAŃ, jakichkolwiek czynności egzekucyjnych,

b) niezaspakajania roszczeń z tytułu Umowy Kredytowej ze środków wpływających na rachunki bankowe Emitenta, NB SERWIS II, NB POZNAŃ z tytułu przelanych wierzytelności na zabezpieczenie wierzytelności BGK,

c) umożliwienia Emitentowi, NB SERWIS II i NB POZNAŃ swobodnego korzystania ze środków, o których mowa w lit. b) powyżej, po wcześniejszym zablokowaniu przez BGK kwot z wpływów z cesji na spłaty rat określonych Umową;

III. Emitent zobowiązał się, że Wierzytelności Układowe zostaną spłacone w terminie i na warunkach określonych w prawomocnie zatwierdzonym układzie;

IV. Emitent zobowiązał się, że Wierzytelności Pozaukładowe zostaną spłacone w następujący sposób:

a) w zakresie kwoty 100.000,00 zł zgodnie z umową Standstill, w brzmieniu nadanym aneksem, o którego zawarciu Emitent informował w drodze raportu ESPI nr 26/2022;

b) w zakresie kwoty 1.933.981,47 zł wedle szczegółowo określonego w Umowie harmonogramu, w ten sposób, że przewidziane dla lat 2023-2032 spłaty nastąpią w tych latach w okresach miesięcznych, od kwietnia do grudnia każdego kolejnego roku (tj. 9 rat w danym roku), w ostatnim dniu roboczym miesiąca, począwszy od kwietnia 2023 roku, przy czym wysokość rat miesięcznych będzie równa w danym roku (tj. każda z rat płatnych od kwietnia do grudnia w danym roku będzie w równej wysokości); Emitent będzie uprawniony do wnioskowania do BGK o zmianę harmonogramu, na warunkach szczegółowo określonych w Umowie;

V. Strony ustaliły, że ze skutkiem od dnia zawarcia Umowy oprocentowanie Wierzytelności Pozaukładowych stanowi sumę WIBOR 3M oraz 1,2% marży w skali roku, które płatne będzie w okresach miesięcznych, w terminach do ostatniego dnia miesiąca;

VI. Strony ustaliły, że w sytuacji zaistnienia przypadku naruszenia (tj. w zakresie Emitenta - niedokonania płatności w terminach i kwotach przewidzianych w Umowie, a w zakresie BGK – naruszenie zobowiązania, o którym mowa w punkcie II powyżej), każda ze Stron (inna niż naruszającą) ma prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym ze skutkiem od dnia doręczenia wypowiedzenia, o ile wcześniej wezwała stronę naruszającą do zaniechania naruszeń;

VII. Strony ustaliły, że z chwilą doręczenia wypowiedzenia Umowy przez BGK, BGK ma prawo podjąć czynności egzekucyjne lub skorzystać z uprawnień przysługujących im na podstawie Umowy Kredytowej;

VIII. doszło do ustalenia zasad rozwiązywania lub wypowiadania Umowy oraz zasad wywiązywania się Emitenta z określonych w Umowie obowiązków informacyjnych wobec BGK.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-07-18Tomasz WojtkiewiczPrezes ZarząduTomasz Wojtkiewicz
2022-07-18Konrad KowalczukCzłonek ZarząduKonrad Kowalczuk

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »