Reklama

MEDIANPOL (MDN): Zawarcie umowy sprzedaży

Raport bieżący nr 8/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: "Spółka”, "Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 7/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 listopada 2018 r. do siedziby Spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa sprzedaży datowana na dzień 6 listopad 2018 r. zawarta z spółką Salag Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Suwałkach (dalej: "Salag”, "Kontrahent”), której przedmiotem jest sprzedaż, dostawa oraz instalacja u Kontrahenta urządzenia, tj. maszyny do frezowania (dalej: ”Umowa”).

Reklama

Zgodnie z zawartą Umową dostarczenie powyższej maszyny do frezowania przez Emitenta do siedziby Kontrahenta nastąpi w okresie do 210 dni od daty zawarcia umowy,

Za sprzedaż, dostawę i instalację powyższej maszyny do frezowania, Emitent otrzyma kwotę 3.900.000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych). W myśl zawartej Umowy, dokonanie płatności zostanie zrealizowane w następujący sposób:

1) zaliczka w wysokości 50% wartości maszyny płatna w terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy;

2) zaliczka w wysokości 30% wartości maszyny płatna w terminie 4 tygodni przed planowaną datą dostawy maszyny;

3) pozostała płatność w wysokości 20% wartości maszyny płatna w terminie 14 dni od dostawy maszyny.

Na podstawie powyższej Umowy, okres gwarancji na w/w maszynę wynosi 24 miesiące. W ramach gwarancji Emitent jest zobowiązany do usunięcia na swój koszt wszelkich wad stwierdzonych w przedmiocie Umowy, o ile wady te ujawnią się w czasie okresu gwarancji oraz do przeprowadzania wszelkich napraw maszyny w okresie objętych gwarancją, o ile potrzeba tych napraw nie wynika z normalnej eksploatacji anie z winy Kontrahenta. Usunięcie wad nastąpi w maksymalnym terminie 7 dni od dnia zawiadomienia. W przypadku opóźnienia w usunięciu wady trwającej dłużej niż 21 dni, Emitent zobowiązuje się do dostarczenia Kontrahentowi sprzętu zastępczego na swój koszt i ryzyko.

Wszelkie czynności wynikające z gwarancji wykonywane będą na koszt Emitenta w miejscu użytkowania przedmiotu Umowy, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi Sprzedający.

W przypadku, gdy Emitent nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób nienależyty, Kontrahent jest uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt Emitenta, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy. Emitent zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty wezwania do ich uiszczenia.

Zgodnie z zawartą Umową Emitent zapłaci Kontrahentowi kary umowne, w przypadku opóźnienia w dostawie, wynikającego z winy Sprzedającego w stosunku do terminu wskazanego w Umowie, Emitent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Kontrahenta kary umownej w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5% wartości Umowy.

Pozostałe warunki w/w Umowy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu kontraktach. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-09Tomasz SerafinPrezes ZarząduSerafin Tomasz

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »