Reklama

DIGITREE (DTR): Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki zależnej w ramach Programu Opcji Prezesa Zarządu

Raport bieżący nr 52/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku ("Emitent”, "Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z Panem Cezarym Kożonem umowę sprzedaży 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) akcji spółki zależnej od Emitenta pod firmą Fast White Cat S.A. ("FWC”). Powyższa umowa została zawarta w związku z realizacją etapu Programu Opcji Prezesa Zarządu tejże spółki, tj. Pana Cezarego Kożona, który to program został przyjęty w dniu 03.04.2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FWC, tj. przez ówczesnych akcjonariuszy tej spółki: Mok Yok Group sp. z o.o., Pana Marka Kurzyka oraz Pana Cezarego Kożona. W dniu 14.12.2018 r. Emitent zawarł umowę inwestycyjną z Mok Yok Group sp. z o.o. oraz Panem Markiem Kurzykiem, na mocy której nabył 94% akcji w spółce Fast White Cat S.A., o czym Spółka informowała w raporcie ESPI nr 55/2018 z dnia 14.12.2018 r. Skutkowało to przejęciem przez Spółkę obowiązujących w FWC programów motywacyjnych. W związku z powyższym informujemy, że w dniu dzisiejszym nastąpiło pierwsze rozliczenie Programu Opcji Prezesa Zarządu FWC po przejęciu tejże spółki przez SARE S.A.

Reklama

Program Opcji dla Prezesa Zarządu zakłada, że za każde osiągnięte przez FWC 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) wyniku EBITDA, większościowy akcjonariusz zobowiązany jest do sprzedaży 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) akcji na rzecz Prezesa Zarządu, Cezarego Kożona, o ile w danym roku realizacji Opcji pozostanie on w stosunku zatrudnienia, stosunku korporacyjnym bądź we współpracy ze spółką FWC. W przypadku spełnienia się powyższych warunków, Prezesowi Zarządu FWC zostaje przyznana premia pieniężna, wypłacona przez FWC na rachunek bankowy większościowego akcjonariusza, tj. SARE S.A., jako wykonanie zobowiązania Cezarego Kożona do zapłaty ceny sprzedaży za akcje przyznane mu w ramach Programu Opcji.

W dniu dzisiejszym wpłynęło do Zarządu SARE żądanie Pana Cezarego Kożona o zawarcie umowy nabycia akcji w związku z realizacją Programu Opcyjnego oraz zawarta została umowa sprzedaży akcji, na mocy której Emitent sprzedał na rzecz Pana Cezarego Kożona 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 0,5% wszystkich akcji FWC. Jednocześnie, z związku z przedmiotową umową sprzedaży akcji, udział SARE S.A. w spółce FWC zmniejszy się o 0,5 pkt proc., tj. z 94% do 93,5% akcji tejże spółki. Powyższy program motywacyjny obejmuje lata 2017-2019, w związku z czym, jeżeli w roku 2019 FWC osiągnie odpowiedni wynik EBITDA, a Pan Cezary Kożon pozostanie w stosunku zatrudnienia, korporacyjnym bądź we współpracy z FWC do dnia przyznania opcji za dany rok, udział Emitenta może ponownie ulec zmianie na opisanych powyżej warunkach.

Dokonując rozliczenia Programu Opcji dla Prezesa Zarządu, Emitent dokonał również weryfikacji stanu realizacji Programu Opcyjnego dla Pracowników, przyjętego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FWC w dniu 03.04.2017 r. przez ówczesnych akcjonariuszy FWC. Program Opcji dla Pracowników zakłada, że jego uczestnicy będą uprawnieni do zakupu od Emitenta akcji FWC, pod warunkiem osiągnięcia ustalonego wcześniej uchwałą Zarządu FWC minimalnego wyniku EBITDA. Jego wykonanie uprawnia uczestników Programu do wykonania prawa do Opcji. Dodatkowym warunkiem przyznania Opcji jest pozostanie przez uczestnika programu w stosunku zatrudnienia, stosunku korporacyjnym lub we współpracy z FWC w okresie jego realizacji. Okresy realizacji Programu przedstawiają się następująco: prawo do kupna akcji z Programu Opcyjnego dla pracowników i współpracowników FWC będzie mogło być zrealizowane odpowiednio za rok 2017 - w roku 2020, za rok 2018 - w roku 2021, a za rok 2019 - w roku 2022, o ile zostaną spełnione przez uczestników programu powyżej wymienione warunki. W celu umożliwienia osobie uprawnionej wykonania prawa do Opcji zostanie przyznana premia pieniężna, która będzie mogła być przeznaczona jedynie na zakup akcji, w związku z czym wypłacona będzie przez FWC na rachunek bankowy Emitenta, jako wykonanie w imieniu osoby uprawnionej zobowiązania do zapłaty ceny sprzedaży akcji FWC.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-14Dariusz PiekarskiPrezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: akcje spółek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »