Reklama

MDIENERGIA (MDI): Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej Zespół Elektrowni Wodnych Zeneris Sp. z o.o. - raport 52

Raport bieżący nr 52/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Skystone Capital S.A. (dalej jako: "Emitent" lub "Sprzedający") informuje, iż w dniu 24 lipca 2015 r. zawarł ze spółką Bio Energy Corporation Ltd. z siedzibą w Londynie (dalej jako: "Kupujący") umowę sprzedaży udziałów (dalej jako: "Umowa”) w spółce Zespół Elektrowni Wodnych Zeneris Sp. z o.o. (dalej jako: "Spółka”)

Na mocy Umowy Sprzedający sprzedaje Kupującemu wszystkie swoje udziały w Spółce Zespół Elektrowni Wodnych Zeneris Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322053, tj. 999 równych i niepodzielnych udziałów o łącznej wartości nominalnej 49.950 zł (wartość nominalna 1 udziału 50 zł), stanowiące 99,9% udziału w kapitale zakładowym i 99,9% głosów na walnym zgromadzeniu, za cenę 42.519,43 zł (czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewiętnaście 06/100 złotych), a Kupujący kupuje wymienione udziały za wymienioną cenę.

Reklama

Zapłata ceny następuje w ten sposób, że Kupujący przejmuje (za zgodą Spółki) zobowiązanie Sprzedającego do zwrotu na rzecz Spółki pożyczki udzielonej Sprzedającemu na podstawie umowy pożyczki nr 1/2013/ZEWZ/BBIZ/ z dnia 26 czerwca 2013 r. Cenę uważa się za zapłaconą w chwili skutecznego zwolnienia z opisanego zobowiązania Sprzedającego przez Spółkę. Porozumienie o przejęciu długu w tym zakresie zawarto w dniu 24 lipca 2015 r. Porozumienie zawarte było pod warunkiem zawieszającym i weszło w życie z chwilą podpisania umowy sprzedaży udziałów. Tym samym z chwilą podpisania umowy doszło do zapłaty całości ceny.

Wydanie udziałów Kupującemu i przejście własności udziałów na Kupującego nastąpiło z chwilą zawarcia umowy.

Wszelka odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy, również w zakresie rękojmi ograniczona jest do kwoty 1.000 zł. Dalszą odpowiedzialność strony wyłączyły.

Umowa nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących kar umownych.

Emitent oświadcza o braku powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem nabywającym aktywa i osobami nim zarządzającymi.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 punkty 1 i 3 w zw. z § 7 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-24Piotr KardachPrezes Zarządu
2015-07-24Łukasz MarczukCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »