Reklama

FPFIZ AN (FPEFIZ): zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności z tytułu zawartej w dniu 30 maja 2018 roku umowy sprzedaży akcji serii D spółki Kuźnia Jawor Spółka Akcyjna

Raport bieżący nr 35/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:

Reklama

First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ("Fundusz”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 37, 00-108 Warszawa

BYTAQUA Spółką z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Bytomiu, przy ulicy Kruszcowej nr 4, 41-902 Bytom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, KRS 0000515003

SZCZEGÓŁY UMOWY:

Data zawarcia umowy: 30.09.2020 r.

………………………………

Przedmiot umowy:

Przedmiotem umowy jest sprzedaż wierzytelności z tytułu zawartej w dniu 30 maja 2018 roku umowy sprzedaży 4.015.000 (cztery miliony piętnaście tysięcy) akcji serii D spółki pod firmą: Kuźnia Jawor Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworze (KRS: 0000164229) ("Spółka”) oraz 983.675 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji serii D Spółki, za cenę nie niższą niż 9.353.000,00 (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych. Przy czym cena począwszy od 1 października 2020 roku do dnia jej całkowitej zapłaty ulega zwiększeniu o 1% w skali miesięcznej licząc od kwoty pozostałej do zapłaty części ceny.

W przypadku uiszczenia kolejnej części ceny po dniu 1 października 2020 roku w trakcie miesiąca kalendarzowego, oprocentowanie od pomniejszonej w związku z kolejną wpłatą ceny naliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pozostałych w danym miesiącu kalendarzowym.

Istotne warunki, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy:

Cena uzależniona jest od terminu płatności i wynosi nie mniej niż 9.353.000,00 (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych.

Wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów:

Strony przewidziały płatność zadatku w wysokości 53.000,00 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).

Prawo własności Wierzytelności przechodzi na rzecz z chwilą zapłaty całości ceny, z zastrzeżeniem że dla skutecznego przeniesienia na Wierzytelności w zakresie zabezpieczonym hipotekami i zastawem rejestrowym wymagany jest wpis cesjonariusza w miejsce cedenta jako zastawnika do rejestru zastawów przez właściwy sąd rejestrowy, oraz dokonanie wpisu cesjonariusza jako wierzyciela hipotecznego w księgach wieczystych opisanych w § 1 ust. 3 tiret 1 i 3 przez właściwy sąd prowadzący przedmiotowe księgi wieczyste dla nieruchomości objętych hipoteką, zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotekach.

W przypadku braku wpłaty całości ceny do dnia 31 grudnia 2020 roku Funduszowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

Postanowienia dotyczące kar umownych

- maksymalna wysokość kary umownej

- podstawa przekroczenie określonego limitu

- zapłata kar umownych wyłącza uprawnienie do dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar

Brak

Umowa zawiera zastrzeżenie warunku

-określenie warunku

-charakter warunku

Brak

Umowa zawiera zastrzeżenie terminu

- określenie terminu

- charakter terminu

Brak


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-01Marek Nowicki Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »