Reklama

KERDOS (KRS): Zawarcie umowy ustanowienia zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości spółki zależnej - raport 89

Raport bieżący nr 89/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Hygienika Spółka Akcyjna (dalej Spółka), stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt 1 w związku z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 133) (dalej Rozporządzenie), informuje, iż spółka zależna od Spółki, tj. Dayli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS 435340) (dalej Dayli), zawarła w dniu 23 września 2014 r. umowę zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych (dalej Umowa) z Danielem Brodowskim (dalej Administrator Zastawu).

Reklama

Przedmiotem Umowy jest ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy w postaci każdoczesnych zapasów towarów handlowych Dayli znajdujących się w wybranych sklepach (drogeriach) "Dayli Plus", wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy (dalej Zbiór). W Umowie ustalono, iż wartość Zbioru na dzień 25.08.2014 roku wynosi 8 606 673,84 zł (zgodnie z wyceną zawartą w Załączniku nr 1 do Umowy).

Zastaw rejestrowy na Zbiorze zostanie ustanowiony do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 7 500 000 zł. Zastaw rejestrowy na Zbiorze ma zabezpieczać wierzytelności pieniężne obligatariuszy (dalej Obligatariusze) względem Dayli z tytułu obligacji serii A, wyemitowanych przez Dayli na mocy uchwały Zarządu Dayli z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie emisji Obligacji serii A, zgodnie z którą postanowiono, iż Dayli wyemituje nie więcej niż 5000 obligacji serii A o wartości nominalnej w wysokości 1000 zł każda (dalej Obligacje). Administrator Zastawu działa we własnym imieniu lecz na rzecz Obligatariuszy.

W ramach Umowy ustalono, iż wniosek o wpis zastawu na Zbiorze do rejestru zastawów zostanie złożony przez Administratora Zastawu we właściwym sądzie w ciągu 30 dni od dnia podjęcia przez Dayli uchwały o przydziale Obligacji, która to uchwała została podjęta w dniu 5 września 2014 roku.

Mocą Umowy określono obowiązki informacyjne Dayli w szczególności w zakresie uaktualniania wartości Zbioru oraz prawo kontroli Zbioru przez Administratora Zastawu. Postanowiono także, że Dayli będzie mógł korzystać ze Zbioru zgodnie z jego gospodarczym przeznaczeniem oraz będzie mieć obowiązek utrzymywania wartości Zbioru na poziomie co najmniej 7 500 000 zł.

Postanowiono, że zastaw ustanowiony na Zbiorze wygaśnie w przypadku niedojścia do skutku emisji Obligacji bądź gdy wierzytelności Obligatariuszy z tytułu posiadania Obligacji zostaną w pełni zaspokojone lub w inny sposób umorzone.

W Umowie przewidziano karę umowną w wysokości 30 000 zł za każde naruszenie przez Dayli obowiązków informacyjnych, sposobu korzystania z i zachowania Zbioru oraz innych zobowiązań i ewentualnej nieprawdziwości niektórych oświadczeń Dayli przewidzianych mocą Umowy. W przypadku gdy Dayli w terminie wyznaczonym przez Administratora Zastawu nie wykona zabezpieczonych opisaną powyżej karą umowną obowiązków lub nie usunie skutków dokonanego naruszenia, Dayli zobowiązany jest do zapłaty dodatkowej kary umownej w wysokości 2 500 zł za każdy dzień trwania naruszenia.

Zaspokojenie Administratora Zastawu może nastąpić w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, przez przejęcie przez Administratora Zastawu Zbioru na własność lub przez publiczną licytację Zbioru.

Aktywa (Zbiór) zostały uznane za znaczące, z uwagi na fakt, że ich wartość przekracza równowartość w polskich złotych kwoty 1 000 000 euro.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-09-24Kamil KliniewskiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »