Reklama

POLMED (POM): Zawarcie umowy - w ramach pakietu kontraktów z NFZ na 2013 rok, spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej - raport 15

Raport bieżący nr 15/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim podaje do publicznej informacji, iż w dniu 8 lipca 2013 r. doręczone zostały Emitentowi umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o szacunkowej łącznej wartości 727.000,00 zł. zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia – Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku (dalej NFZ). Tym samym łączna wartość zawartych przez Emitenta umów oraz aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013 szacowana jest na 11.590.000,00 zł.

Reklama

1/ Przedmiotem Umowy nr 11/000865/REH/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza (dalej Umowa). Czas obowiązywania Umowy określony został na okres od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku z możliwością jej rozwiązania za trzymiesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron. W zakresie warunków finansowania ustalono maksymalną kwotę zobowiązania NFZ wobec Spółki z tytułu realizacji Umowy w okresie od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 w wysokości 652.660,80 zł. (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 80/100). W planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do przedmiotowej Umowy, określono ponadto szczegółowo liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych Umową. Z uwagi na specyfikę kontraktów zawieranych z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia, nie jest możliwe wcześniejsze określenie wartości Umowy za cały okres jej obowiązywania. Możliwe jest jedynie dokonanie przez Emitenta szacunkowego określenia, iż w okresie od dnia 1 marca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wartość przedmiotowej Umowy wyniesie około 652.661,00 zł, tj. w wysokości zbliżonej do ustalonej Umową maksymalnej kwoty zobowiązań NFZ wobec Spółki.

2/ Przedmiotem Umowy nr 11/000865/ASDK/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne (dalej Umowa). Czas obowiązywania Umowy określony został na okres od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku z możliwością jej rozwiązania za trzymiesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron. W zakresie warunków finansowania ustalono maksymalną kwotę zobowiązania NFZ wobec Spółki z tytułu realizacji Umowy w okresie od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 w wysokości 74.274,59 zł. (siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote 59/100). W planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do przedmiotowej Umowy, określono ponadto szczegółowo liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych Umową. Z uwagi na specyfikę kontraktów zawieranych z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia, nie jest możliwe wcześniejsze określenie wartości Umowy za cały okres jej obowiązywania. Możliwe jest jedynie dokonanie przez Emitenta szacunkowego określenia, iż w okresie od dnia 1 marca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wartość przedmiotowej Umowy wyniesie około 74.275,00 zł, tj. w wysokości zbliżonej do ustalonej Umową maksymalnej kwoty zobowiązań NFZ wobec Spółki.

W obu powyższych umowach w zakresie kar umownych postanowiono, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki, Oddział Funduszu może nałożyć na niego karę umowną. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez NFZ, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Ponadto w umowie ad.1/ w przypadku niedopełnienia obowiązku dot. uzyskania we właściwym oddziale NFZ upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ w celu zapewnienia możliwości realizacji odpowiednich uprawnień świadczeniobiorców, Oddział może nałożyć karę umowną w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonego w Umowie. Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów. NFZ jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. Pozostałe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

Kryterium pozwalającym na przyjęcie, iż wyżej wymienione umowy mają charakter umowy znaczącej jest zawarcie przez Emitenta z oddziałami NFZ, w okresie ostatnich 12 miesięcy, większej ilości umów lub aneksów do umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy, tj. przekraczają 10% kapitałów własnych Emitenta. Łączna wartość zawartych przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013 wynosi 11.590.000,00 zł. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż uczestniczy w kolejnych postępowaniach konkursowych na świadczenia medyczne w ramach umów z NFZ i liczy na dalsze zwiększenie łącznej wartości umów, o czym będzie niezwłocznie informował w kolejnych raportach bieżących.

Szczegółowa podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 1 pkt 3


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-07-09RADOSŁAW SZUBERTPREZES ZARZĄDU
2013-07-09ROMUALD MAGDOŃWICEPREZES ZARZĄDU

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »