MSXRESOUR (MSX): Zawarcie umowy w sprawie ustalenia istnienia wierzytelności - raport 73

Raport bieżący nr 73/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 30 października 2012 r w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa (dalej: "m.st. Warszawa") a Spółką "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. została zawarta umowa (dalej: "Umowa") w sprawie ustalenia istnienia oraz wysokości wierzytelności m.st. Warszawy, w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXIV Wydział Cywilny pod sygnaturą akt: XXIV C 600/10 z powództwa m. st. Warszawy przeciwko "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. o zapłatę kwoty 73 926 019 zł. (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewiętnaście złotych) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 6 grudnia 2005 r. do dnia zapłaty.

Reklama

Strony w przedmiotowej Umowie w szczególności ustaliły, iż:

1. z tytułu kar umownych zastrzeżonych w umowie o roboty budowlane z dnia 24 stycznia 2002 r. m. st. Warszawa przysługuje wierzytelność w wysokości 7.142.002, 28 zł (słownie: siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące dwa złote i 28/100), która zostanie zapłacona przez Spółkę w następujący sposób:

- m. st. Warszawa będzie uprawnione do zatrzymania kwoty 1 472 352, 94 zł. (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote i 94/100), o której mowa w oświadczeniu o potrąceniu złożonym przez m. st. Warszawa w dniu 27 listopada 2006 r.,

- m. st. Warszawa będzie uprawnione do zatrzymania kwoty 169 649, 34 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych i 34/100), o której mowa w oświadczeniu o potrąceniu złożonym przez m. st. Warszawa w dniu 22 kwietnia 2009 r., a nadto

- kwota 1 000 000 zł. (słownie: jeden milion złotych) - zostanie zapłacona przez Spółkę w terminie 3 dni od podpisania Umowy,

- kwota 4 500 000 zł. (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) - zostanie zapłacona przez Spółkę do dnia 26 listopada 2012 r.

2. terminowa spłata przez Spółkę powyższej wierzytelności zaspokaja wszelkie roszczenia m.st. Warszawy wobec Spółki z tytułu nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane i pod warunkiem terminowej spłaty wierzytelności m.st. Warszawa zrzeka się jakichkolwiek dalszych roszczeń wobec Spółki wynikających z lub związanych z nienależytym wykonaniem Umowy o roboty budowlane;

3. po dokonaniu przez Spółkę terminowej zapłaty ostatniej raty wierzytelności, o której mowa powyżej, Strony zobowiązują się zawrzeć ugodę sądową;

4. w przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny ugoda sądowa nie zostanie zawarta, żadne z oświadczeń Spółki złożone w zawartej Umowie nie będzie traktowane jako uznanie roszczeń dochodzonych przez m. st. Warszawa;

5. w przypadku bezskutecznego upływu terminu płatności którejkolwiek z rat wierzytelności, m. st. Warszawa będzie uprawnione do odstąpienia od Umowy. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, m. st. Warszawa będzie uprawnione do zatrzymania kwot otrzymanych od Spółki na podstawie Umowy, tytułem kary umownej zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od zawartej Umowy.

Wartość zobowiązań wynikających z treści Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, które zgodnie z ostatnio opublikowanym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2012 roku wynosiły 32 577 tys. zł.
Agnieszka Jankowska - Członek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Mostostal-Export SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »