Reklama

ELZAB (ELZ): Zawarcie umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej "Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27.08.2018 r., została zawarta z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach "Umowa Wieloproduktowa” (dalej "Umowa”) z maksymalnym limitem kredytowym w wysokości 49.100.000,00 PLN oraz z maksymalnym terminem spłaty do dnia 31.12.2022 r.

W ramach Umowy Spółka może wykorzystać przyznany limit kredytowy na:

1. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym (dalej "Kredyt Obrotowy”) w wysokości do 10.000.000,00 PLN, który zostanie przeznaczony w większości na spłatę wcześniejszego kredytu w rachunku bankowym (nadwyżka pozostanie do wykorzystania na finansowanie działalności bieżącej Spółki). Po spłacie, wcześniejszy kredyt w rachunku bankowym zostanie zamknięty, a umowa z nim związana zostanie rozwiązana. Spłata Kredytu Obrotowego następować będzie w 46 równych ratach miesięcznych płatnych począwszy od 28.02.2019 r. (przy czym ostatnia rata będzie niższa).

Reklama

2. Kredyt inwestycyjny (dalej "Kredyt Inwestycyjny”) w wysokości 18.002.000,00 PLN, który zostanie przeznaczony na refinansowanie dwóch istniejących kredytów nieodnawialnych zaciągniętych w Alior Bank S.A. Spłata Kredytu Inwestycyjnego następować będzie w 48 ratach miesięcznych, w różnych wysokościach, dostosowanych do kwoty uruchomionego Kredytu Inwestycyjnego, płatnych począwszy od 31.01.2019 r.

3. Transakcje dyskontowe umożliwiające finansowanie dostawców pod produkcję kas on-line (dalej "Finansowanie Dostawców”). Udostępnienie limitu następować będzie w następujących terminach oraz poniższych kwotach:

-w okresie od dnia 27.08.2018 r. do dnia 29.09.2020 r. w kwocie do 20.000.000,00 PLN,

-w okresie od dnia 30.09.2020 r. do dnia 30.12.2020 r. w kwocie do 15 000 000,00 PLN;

-w okresie od dnia 31.12.2020 r. do dnia 30.03.2021 r. w kwocie do 10 000 000,00 PLN;

-w okresie od dnia 31.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r. w kwocie do 5 000 000,00 PLN;

przy czym w pierwszej kolejności nastąpi uruchomienie limitu w wysokości 10.000.000,00 PLN, zaś pozostała część zostanie udostępniona po ogłoszeniu zmian w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT), na podstawie których podatnicy zostaną zobowiązani do wymiany kas fiskalnych na kasy on-line. Spłata wierzytelności wykupionych w ramach Finansowania Dostawców nastąpić winna do dnia 31.08.2021 r.

4. Inne produkty bankowe w postaci gwarancji bankowych w wysokości do 1.000.000,00 PLN oraz akredytyw w wysokości do 1.000.000,00 PLN (dalej "Inne Produkty”). Wygaśnięcie okresu zobowiązania banku wynikającego z uruchomionych Innych Produktów nastąpi do dnia 27.08.2020 r.

Na zabezpieczenie spłaty przedmiotowej Umowy Wieloproduktowej ustanowione zostały poniższe zabezpieczenia:

(a) oświadczenie o poddaniu się egzekucji Klienta, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 73 650 000,00 zł;

(b) hipoteka umowna - z pierwszeństwem przed innymi hipotekami, prawami i roszczeniami ujawnionymi w Księdze Wieczystej - do kwoty 81.150.000,00 zł na przysługującym Klientowi prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Kruczkowskiego 39 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i urządzeń, objętej księgą wieczystą KW nr GL1Z/00010341/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zabrzu. Obciążająca obecnie przywołaną nieruchomość hipoteka przysługująca Alior Bank S.A. zostanie wykreślona.

(c) zastaw rejestrowy na zapasach towarów, wyrobów gotowych i materiałów o wartości minimalnej 15.000.000,00 zł, będących własnością Klienta, znajdujących się w magazynie w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39

(d) zastaw rejestrowy na wykrawarce marki STRIPPIT INC model PX1225; rok produkcji: 2015;

(e) cesje praw z polis ubezpieczeniowych na przedmiotach zabezpieczenia, o których mowa w lit. b, c, oraz d;

(f) zastaw rejestrowy na należnościach Spółki, z wyłączeniem należności przelanych na ING Commercial Finance S.A. wraz z warunkową cesją wierzytelności przysługujących Spółce z umowy faktoringowej zawartej z ING Commercial Finance S.A. na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 PLN.

Spółka zobowiązana jest do utrzymywania odpowiedniego stanu przedmiotów zabezpieczenia wskazanych powyżej w celu zachowania odpowiedniego poziomu zabezpieczenia banku. Wypłata poszczególnych środków uzależniona jest od postępu czynności związanych z ustanawianiem zabezpieczeń. Umowa zawiera także typowe dla umów tego rodzaju ograniczenia dalszego zadłużania Spółki.

Pozostałe warunki, w szczególności warunki finansowe, przedmiotowej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach tego typu. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało według zmiennej stopy procentowej przez bank w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę banku, ustalono jednorazową prowizję od kwoty przyznanego kredytu oraz prowizję od kwoty limitu wg stanu na koniec roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-27Krzysztof UrbanowiczPrezes Zarządu
2018-08-27Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »