Reklama

IZOSTAL (IZS): Zawarcie Umowy Współpracy z mBank S.A. oraz Umowy ustanawiającej hipotekę na rzecz mBank S.A.

Raport bieżący nr 28/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Izostal S.A. ("Spółka”, "Kredytobiorca”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 roku zawarł Umowę współpracy ("Umowa”) z mBank S.A. ("Bank”) z siedzibą w Warszawie.

Reklama

W wyniku zawarcia przedmiotowej Umowy, Spółka będzie mogła korzystać w terminie do 28 czerwca 2019 roku z linii kredytowej o wartości 70.000.000,00 PLN, udostępnianej w formie następujących produktów bankowych:

• kredytów obrotowych o charakterze nieodnawialnym w walucie PLN, EUR i USD do kwoty 70.000.000,00 PLN,

• kredytów odnawialnych walucie PLN, EUR i USD do kwoty 70.000.000,00 PLN,

• gwarancji w walucie PLN, EUR i USD do kwoty 70.000.000,00 PLN,

• akredytyw bez pokrycia z góry w walucie PLN, EUR i USD do kwoty 70.000.000,00 PLN.

Środki finansowe pochodzące z przedmiotowej linii kredytowej zostaną wykorzystane przez Spółkę na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Oprocentowanie Umowy oparte jest na stawce: WIBOR 1M + marża banku dla części wykorzystywanej w PLN, EURIBOR 1M + marża banku dla części wykorzystywanej w EUR i LIBOR 1M + marża banku dla części wykorzystywanej w USD.

Zabezpieczeniem Umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oraz hipoteka umowna łączna do kwoty 91.000.000,00 PLN ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Kolonowskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr OP1S/00040617/8, KW nr OP1S/00069370/3 oraz KW nr OP1S/00069371/0. Ponadto zabezpieczeniem gwarancji udzielonych w ramach Umowy jest 5 weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe warunki finansowe udzielonego kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Spółka uznaje w/w umowę za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Izostal S.A.

Ponadto w dniu 30 czerwca 2016 roku Izostal S.A. zawarł Umowę ustanawiającą hipotekę z mBank S.A. ("Bank”) z siedzibą w Warszawie na podstawie której Spółka ustanawia na rzecz Banku hipotekę umowną łączną do kwoty 91.000.000,00 PLN na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Kolonowskie oraz na związanej z tym prawem własnością budynków i lokali wzniesionych na tej nieruchomości , dla których to praw Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr OP1S/00040617/8, KW nr OP1S/00069370/3 oraz KW nr OP1S/00069371/0. Przedmiotowa hipoteka stanowi zabezpieczenie spłaty linii kredytowej udostępnionej w ramach Umowy Współpracy, o której mowa wyżej. Łączna wartość ewidencyjna tych aktywów wg. stanu na dzień 30.06.2016 roku wynosi: 87.310.194,52 PLN.

W ślad za podpisaną umową ustanawiającą hipotekę zostanie dokonany właściwy wpis hipoteki.

Według wiedzy Spółki pomiędzy Izostal S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a mBank S.A., na rzecz którego ustanowiono hipotekę umowną łączną i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Hipoteka ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu zawarcia umowy zastawniczej, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-07-01Marek MazurekPrezes Zarządu
2016-07-01Marek MathejaProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »