Reklama

PAMAPOL (PMP): Zawarcie umowy z Agencją Rynku Rolnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - raport 15

Raport bieżący nr 15/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do treści raportów bieżących nr 4/2017 oraz 12/2017 dotyczących przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017 (Podprogram) organizowanego przez Agencję Rynku Rolnego (Agencja), Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 sierpnia 2017 r. powziął informację o podpisaniu przez Agencję umowy na dostawy artykułów spożywczych realizowanych w ramach Podprogramu (Umowa).

Reklama

Na mocy Umowy Emitent zobowiązał się do dostarczenia, w okresie od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r. szynki drobiowej (artykuły spożywcze), o wymaganiach jakościowych określonych w Umowie, na rzecz organizacji partnerskich: Federacji Polskich Banków Żywności, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Caritas Polska i Polskiego Czerwonego Krzyża, w celu bezpłatnej dystrybucji w ramach Podprogramu.

Łączna wartość dostaw objętych treścią Umowy wynosi 41,8 mln zł brutto (w tym 5% VAT).

Dostawy odbywać się będą na podstawie miesięcznych harmonogramów. W okresie od sierpnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r. oraz od 1 grudnia do 28 lutego 2018 r. Emitent dostarczy do magazynów organizacji partnerskich po minimum 35% całkowitej ilości dostaw przewidzianych w Umowie. Zapłata będzie dokonywana na podstawie składanych przez Emitenta wniosków sporządzanych odrębnie za dostawy zrealizowane w poszczególnych miesiącach.

Emitent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na łączną kwotę około 4,2 mln zł.

W Umowie przewidziano kary umowne płacone na rzecz Agencji m.in. w przypadku:

1) odstąpienia od Umowy z przyczyn niezależnych od Agencji lub w przypadku, gdy Agencja odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta, w wysokości 10% wartości brutto niedostarczonego artykułu spożywczego,

2) dostarczenia do magazynów ww. organizacji partnerskich artykułów spożywczych po upływie terminu realizacji określonego w Umowie, w wysokości 1% wartości brutto dostarczonego z opóźnieniem artykułu spożywczego, za każdy dzień opóźnienia,

3) niezrealizowania dostaw w ww. terminach i w ww. ilościach do magazynów ww. organizacji partnerskich, w wysokości 2% wartości brutto wyliczonej w odniesieniu do ilości, która nie została dostarczona w określonym terminie,

4) dostarczenia artykułów spożywczych niespełniających wymagań jakościowych, określonych w Umowie, w wysokości 10% wartości brutto całej wadliwej partii artykułów spożywczych; kara ulega zwiększeniu o 2 p.p. w każdym kolejnym przypadku naruszenia tych wymagań,

5) dostarczenia artykułów wolnych od wad po upływie terminu wskazanego w Umowie, w wysokości 2% wartości brutto dostawy zrealizowanej z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia, w przypadku gdy zachodzi konieczność wymiany artykułów,

6) dostarczenia do magazynów ww. organizacji partnerskich artykułów spożywczych po upływie terminu wskazanego w harmonogramie dostaw, w wysokości 1% wartości brutto dostawy zrealizowanej z opóźnieniem, za każdy dzień opóźnienia,

7) niezrealizowania dostawy przewidzianej w harmonogramie dostaw, w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej dostawy,

8) dostarczenia do magazynów ww. organizacji partnerskich artykułów spożywczych w ilości niezgodnej z ilością zaplanowaną w harmonogramie dostaw, w wysokości 2% wartości brutto wyliczonej w odniesieniu do różnicy pomiędzy ilością zaplanowaną a dostarczoną.

Agencja zastrzegła w Umowie prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-08-17Krzysztof PółgrabiaWiceprezes ZarząduKrzysztof Półgrabia

Dowiedz się więcej na temat: rynek rolny

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »