Reklama

QUMAK (QMK): Zawarcie umowy z Europejskim Centrum Solidarności - raport 43

Raport bieżący nr 43/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Qumak S.A. informuje, że w dniu 8 sierpnia 2014 r. doszło do podpisania Umowy pomiędzy Europejskim Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku a Qumak S.A. (dalej jako Wykonawca).

Reklama

Przedmiotem Umowy jest dostawa i instalacja Wystawy dla dzieci "Wydział Zabaw” w Europejskim Centrum Solidarności, według założonego projektu.

Z wykonanie przedmiotu Umowy określono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 4.161.954,11 zł brutto.

Termin ukończenia realizacji przedmiotu Umowy, wraz z rozruchem, przeprowadzeniem testów oraz przeszkoleniem personelu określono na 28 listopada 2014 r.

Umowa ta stanowi rozszerzenie zakresu prac wykonywanych w ramach umowy znaczącej zawartej pomiędzy Europejskim Centrum Solidarności a konsorcjum w składzie: Qumak S.A. (w roli lidera) oraz Maciej Lubocki Multimedia Art & Education w dniu 5 marca 2014 r. Jej przedmiotem jest dostawa i instalacja Wystawy Stałej dla Europejskiego Centrum Solidarności, na co m.in. składa się przygotowanie sal wystawienniczych, dostawa elementów ekspozycji, eksponatów oraz urządzeń multimedialnych, a wartość ww. prac określono na 38.149.567,63 zł brutto. O zawarciu tejże umowy Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2014 z dnia 6 marca 2014 r.

W odniesieniu do kar, Umowa przewiduje naliczenie kar, m.in. w przypadku:

- opóźnienia w rozpoczęciu lub ukończeniu poszczególnych elementów przedmiotu Umowy w stosunku do terminów ustalonych w harmonogramie – 0,2 % wynagrodzenia brutto elementu za każdy dzień opóźnienia.

- opóźnienia w ukończeniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu umownego – 0,2 % całości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.

- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac w ramach rękojmi i gwarancji, w tym w szczególności za niedochowanie terminów umownych przy realizacji obowiązków gwarancyjnych - w wysokości 1.000,00 złotych za każdą rozpoczęta godzinę opóźnienia w stosunku do terminu umownego.

- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi serwisowej - w wysokości 1.000,00 złotych za każdą rozpoczęta godzinę opóźnienia w stosunku do terminu umownego.

- za naruszenie na placu budowy zasad bhp – w wysokości 1.000,00 złotych za każdy przypadek naruszenia.

Za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, naliczona zostanie kara w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których Strony nie zastrzegły kar w Umowie.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Realizacja Umowy jest powiązaną z umową znaczącą opisaną powyżej, której wartość przekracza 10% kapitałów własnych Qumak S.A.

Podstawa prawna:

RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, § 5 ust. 1. pkt 3


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-08-09Paweł JaguśPrezes ZarząduPaweł Jaguś
2014-08-09Jacek SuchenekCzłonek ZarząduJacek Suchenek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »