Reklama

STALPROFI (STF): Zawarcie umowy z Ferrum SA

Raport bieżący nr 22/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Stalprofil SA w dniu 21 września 2010 roku sfinalizował (drugostronnie podpisał) umowę kupna - sprzedaży, z firmą Ferrum SA z siedzibą w Katowicach (sprzedający), której przedmiotem jest zakup przez Stalprofil SA, produkowanych przez sprzedającego rur stalowych do budowy sieci przesyłowych gazu, o wartości brutto około 11.800.000 PLN.

Łączne zakupy rur stalowych (według wartości brutto) dokonane przez Stalprofil SA od sprzedającego, w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekroczyły wartość 10% kapitałów własnych emitenta, osiągając wartość około 16.000.000 PLN brutto.

Umowa kupna - sprzedaży sfinalizowana w dniu 21 września 2010 roku jest transakcją o największej wartości zawartą z tym kontrahentem w wymienionym wyżej okresie.

Warunki finansowe przedmiotowej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W umowie zawarto następujące postanowienia dotyczące kar umownych:

a) Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za niedotrzymanie terminów dostawy w wysokości 0,5 % ceny netto opóźnionej w dostawie partii towaru za każdy pełny dzień zwłoki. Kara umowna z tego tytułu w żadnym razie nie przekroczy 8,0 % wartości umowy.

b) Kupujący zapłaci Sprzedającego karę umowną za zwłokę w odbiorze Przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % ceny netto nieodebranej partii rur za każdy pełny dzień zwłoki. Kara umowna z tego tytułu w żadnym razie nie przekroczy 8,0% wartości Umowy.

c) Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedającego w wysokości 25 % ceny wynagrodzenia umownego określonego w niniejszej umowie.

d) Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad

z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego w wysokości 1% ceny dostawy uznanej za wadliwie wykonanej, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady. Kara umowna z tego tytułu w żadnym razie nie przekroczy 8 % ceny umowy.

e) Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Kupującego w wysokości 25 % ceny wynagrodzenia umownego określonego w niniejszej umowie.

Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego - do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. Powyższe zapisy nie mają zastosowania w przypadku wystąpienia siły wyższej.

Zawarte w ciągu ostatnich 12 miesięcy transakcje zakupu rur stalowych z w/w kontrahentem spełniają kryterium znaczącej umowy ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...)
Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu
Henryk Orczykowski - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Ferrum SA | Raport bieżący | zwłoki | kara

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »