Reklama

ARTERIA (ARR): Zawarcie umowy z Grupą Orange Polska na zakup 100% udziałów Contact Center Sp. z o.o. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Arteria S.A. /dalej: "Spółka”/ z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), podaje do wiadomości o zawarciu znaczącej umowy.

Reklama

1.Data zawarcia znaczącej Umowy

"Umowa Zobowiązująca Sprzedaży Udziałów”, zwana dalej "Umową” została zawarta w dniu 6 lipca 2015 roku.

2. Oznaczenie stron Umowy

Strona "Sprzedająca”:

TP Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińskiej 39, 00-739 Warszawa, Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa,

będący Wspólnikami w spółce CONTACT CENTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Muszkieterów 15A, 02-273 Warszawa (dalej: "Spółka”), posiadającymi łącznie 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do wykonywania 100 % (stu procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Strona "Kupująca”:

ARTERIA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa

3. Oznaczenie przedmiotu Umowy

Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Sprzedającego do sprzedaży Kupującemu 100% udziałów Spółki.

4. Istotne warunki Umowy

1/ Zobowiązanie Sprzedającego do sprzedaży 100% udziałów Spółki, następuje pod warunkiem spełnienia się warunków zawieszających w postaci uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie udziałów oraz bezwarunkowe zwolnienie poręczenia udzielonego przez jednego ze Sprzedających na zabezpieczenie zobowiązań Spółki stanowiącej przedmiot sprzedaży, z tytułu udzielenia jej gwarancji bankowej do kwoty: 369.859, 32 (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 32/100).

Jeśli Sprzedający nie wykonają prawa odstąpienia od Umowy na warunkach określonych poniżej w pkt 5 – Kary Umowne, a warunki zawieszające nie zostaną spełnione w okresie 120 dni roboczych po podpisaniu Umowy włącznie, wówczas niniejsza Umowa wygaśnie z upływem tego dnia.

2/ Wartość transakcji jest szacowana na ok. 8,5 mln zł, jej ostateczna wartość jest uzależniona od rozliczenia ceny na dzień transakcji w Umowie Rozporządzającej, która zostanie podpisana po spełnieniu się warunków zawieszających, opisanych w pkt 1, z chwilą zapłaty przez Kupującego całej ceny sprzedaży za udziały Spółki na rzecz Sprzedających. Na jej podstawie własność udziałów przejdzie na Kupującego.

3/ Pozostałe warunki Umowy odpowiadają powszechnie przyjętym zasadom zawierania tego typu umów w obrocie gospodarczym.

5. Kary Umowne

1/ W przypadku, gdyby w ciągu 90 dni roboczych po podpisaniu Umowy, warunki zawieszające nie zostały spełnione, Sprzedający będą uprawnieni do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie kolejnych 30 (trzydziestu) dni roboczych oraz żądania od Kupującego kary umownej w wysokości 1.000.000,00 złotych (jeden milion złotych), gdyby którykolwiek warunek zawieszający nie został spełniony w ww. terminie z przyczyn leżących po stronie Kupującego. Kara umowna nie będzie płatna na rzecz Sprzedających, jeśli Kupujący wykaże, że Sprzedający przyczynili się do niespełnienia warunków zawieszających.

2/ Jeżeli cena sprzedaży nie wpłynie na rachunki Sprzedających w terminie 4 (czterech) dni roboczych od dnia podpisania Umowy Rozporządzającej, wówczas Sprzedający będą uprawnieni do odstąpienia od Umowy oraz Umowy Rozporządzającej w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia podpisania Umowy Rozporządzającej oraz żądania od Kupującego kary umownej w wysokości 1.000.000,00 złotych (jeden milion złotych).

5. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą

Wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Arteria S.A.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-06Wojciech Glapa Wiceprezes Zarządu
2015-07-06Paweł Grabowski Prokurent

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »