Reklama

SYGNITY (SGN): Zawarcie umowy z Narodowym Bankiem Polskim - raport 87

Raport bieżący nr 87/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Sygnity" lub "Wykonawca") niniejszym informuje o zawarciu w dniu 28 grudnia 2018 r. pomiędzy Sygnity a Narodowym Bankiem Polskim z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Zamawiający", "NBP”) umowy, której przedmiotem jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług serwisowych dla Podsystemów Zintegrowanego Systemu Księgowego NBP (dalej jako: "Umowa"). Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., przy czym Zamawiający jest uprawniony do przedłużenia okresu obowiązywania Umowy o kolejne 12 miesięcy, tj. do dnia 31 grudnia 2023 r. w drodze złożenia Wykonawcy jednostronnego oświadczenia. Zamawiający jest uprawniony do złożenia ww. oświadczenia w dowolnym czasie, nie później jednak niż w dniu 30 czerwca 2022 r.

Reklama

Strony ustaliły, że maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy (w tym również usług opcjonalnych) nie przekroczy kwoty ok. 65,9 mln złotych brutto. Na poczet należytego wykonania Umowy, Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub zabezpieczenia pieniężnego w wysokości ok. 1,5 mln złotych obowiązujących w okresie trwania Umowy.

Umowa przewiduje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego z tytułu w szczególności wystąpienia określonych zdarzeń wpływających na terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu Umowy. Strony wyłączyły wzajemnie odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści. Łączna odpowiedzialność każdej ze Stron za straty poniesione przez drugą Stronę, związane z realizacją Umowy, jest ograniczona do kwoty 7,5 mln złotych, z zastrzeżeniem że ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie, gdy takie ograniczenia są niedopuszczalne z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa oraz w sytuacji naruszenia przez Wykonawcę praw osób trzecich. Dodatkowo, ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkody wyrządzonej wskutek niezgodnego z Umową wypowiedzenia lub rozwiązania umów licencyjnych na korzystanie przez Zamawiającego z Podsystemów, wówczas każdej ze stron Umowy przysługuje uprawnienie do nałożenia na drugą stronę kary umownej w wysokości 7,5 mln zł. Jednocześnie Zamawiający zastrzegł prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie odpowiedzialności Sygnity z tytułu jej realizacji, jak również możliwości jej wypowiedzenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-28Mariusz NowakPrezes Zarządu
2018-12-28Mariusz JurakCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »