Reklama

GENRG (GNG): Zawarcie Umowy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Rembelszczyźnie.

Raport bieżący nr 30/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 19.11.2018 r. otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy Emitentem, a Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Rembelszczyźnie, dotyczącej zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy nowej stacji pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia Q=6300 m3/h w miejsc. Dębe, gm. Serock o spodziewanym podpisaniu, której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 19/2018 z dnia 1października 2018 roku.

Reklama

Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 935 000 PLN netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek VAT. Ceba brutto to 1 150 050 PLN 00 gr.

Przedmiotem zamówienia w szczególności jest: Wykonanie prac projektowych związanych z wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych w tym decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie budowy nowej stacji pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia Q=6300 m3/h w miejsc. Dębe, gm. Serock w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. Zm.) oraz budowa stacji gazowej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej (zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia) i przekazanie stacji do eksploatacji. Ponadto w ramach zamówienia GENERGY zrealizuje: rozbiórkę odwadniacza z ogrodzeniem, rozbiórkę ogrodzenia Zespołu Przyłączeniowego (ZP) Dębe, przebudowę stacji ochrony katodowej Dębe, zjazd z drogi głównej do dz. 32/6.

Termin wykonania przedmiotu Umowy wskazany w Umowie to 22.05.2020r, przy czym zadanie zostało podzielone na "Kamienie Milowe” przedmiotu Umowy, które zostały określone w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Spółka planuje wykonanie zadania przed wskazanym terminem końcowym.

Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych w szczególności : za każdy dzień opóźnienia ukończenia danego Kamienia Milowego w stosunku do terminu wskazanego w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym – 0,15 %, Wynagrodzenia netto określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia, przy czym kary anulują się w przypadku terminowego wykonania kolejnego kroku milowego lub odbioru końcowego w terminie.; z tytułu opóźnienia w usunięciu wad gwarancyjnego w okresie gwarancji w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego - w wysokości 0,02 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia; opóźnienie w dochowaniu terminu końcowego 0,17 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia; za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (Emitenta) 20% wynagrodzenia brutto. Naruszenie postanowień o poufności 20 000 zł za każde z naruszeń.

Łączna wysokość kar wynikających z Umowy nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia brutto.

W określonych Umowa przypadkach dopuszczalne są zmiany terminu lub sposobu spełnienia świadczenia.

Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-19Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »