Reklama

SYGNITY (SGN): Zawarcie umowy z Pocztą Polską S.A.

Raport bieżący nr 19/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Sygnity” lub "Wykonawca”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 10 września 2020 roku umowy (dalej jako "Umowa”) pomiędzy Sygnity, a Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Zamawiający”). Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług informatycznych polegających na serwisie zintegrowanego systemu teleinformatycznego (ZST), na warunkach i zasadach przewidzianych Umową, świadczeniu przez Wykonawcę usług wsparcia utrzymaniowego oraz realizacja warsztatów utrzymaniowych. Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy (okres podstawowy) z możliwością jej dwukrotnego przedłużenia, w ramach przysługującego Zamawiającemu zgodnie z Umową prawa opcji – każdorazowo o kolejne 12 miesięcy, z którego Zamawiający może skorzystać przed upływem okresu obowiązywania Umowy.

Reklama

Łączne maksymalne wynagrodzenie przysługujące Sygnity z tytułu wykonania Umowy to ok. 28 mln zł brutto, w tym maksymalna kwota ok. 13,5 mln zł brutto, która obejmuje wynagrodzenie za okres podstawowy. Pozostała kwota obejmuje maksymalne wynagrodzenie za realizację Umowy w okresie przedłużonym w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z ww. prawa opcji. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 1% wartości maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto.

Umowa przewiduje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego z tytułu wystąpienia określonych zdarzeń wpływających na terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, jak również w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający zastrzegł prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, z tym zastrzeżeniem, że całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu Umowy, w tym z tytułu kar umownych przewidzianych w Umowie, ograniczona jest do 100% maksymalnej wartości netto Umowy z tytułu świadczenia usług w okresie podstawowym (pierwsze 24 miesiące). Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie odpowiedzialności Sygnity z tytułu jej realizacji, w szczególności wysokość i warunki naliczenia ww. kar umownych, możliwości odstąpienia od Umowy, jak również jej wypowiedzenia również nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-10Bogdan ZborowskiPrezes Zarządu
2020-09-10Inga JędrzejewskaCzłonek Zarządu ds. Finansowych

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »